Urenset takrenne kan fort koste deg 100.000 kr

Forsikringen dekker ikke skader som følge av tett takrenne. Halvparten sjekker aldri oppi takrennene før det renner over. Når og hvor ofte bør man rense takrenner?

Oslo - Østfold

Tett takrenne kan bli dyrt

- Hvor ofte bør du sjekke takrenner og nedløp?

Forsikringen dekker ikke vannskader

- Kan fort koste deg 100.000 kroner

Når det regner vil det renne mange tusen liter vann fra taket og gjennom takrenner og nedløpsrør. Tett takrenne kan føre til at vannet finner nye veier. Skjult vanninntrenging kan fort koste deg 100.000 kr.

– Normalt må du betale for skaden selv dersom vann trenger inn i tak eller vegger pga tett takrenne. Forsikringsselskapene gjør unntak når vannskaden skyldes mangel på vedlikehold.

Mange av våre kunder kontakter oss for å rense takrenner først lenge etter at takrennene allerede har vært fulle av rusk i lengre tid. I noen tilfeller ser vi tydelig forringelse av bygg som følge av fukt. Dette kan unngås ved å sjekke et par ganger i året, og rense takrenner jevnlig.

TAKRENNESERVICE har vært i kontakt med mange kunder som har erfart slike problemer. Fukt i kjeller og dyr graving er absolutt ikke uvanlig. Husk at rusk ikke må havne ned i drensrør.

Takrenner full av graps - før og etter bruk av SMART-sugesystemet vårt


Hvor ofte bør du rense takrennene?

- Ikke bare om høsten

Noen steder blir takrennene fort fulle av rusk, mens andre steder kan prosessen ta flere år. Når det først tetter seg med kvist, mose, barnåler eller andre gjenstander, så kan en plugg komme brått på huseieren.

Det er derfor viktig at takrennene sjekkes jevnlig. Normalt anbefaler vi å sjekke minimum to ganger i året – gjerne på høsten og etter vinteren. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av istapper. Hoverdegelen er å rense takrenner hvert år.

– Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna.  Problemer kan komme snikende på, eller oppstå brått. Sjekker man ofte vil man som regel oppdage delvis tilstoppede nedløpsrør før det får konsekvenser.

Takrenner kan renses hele året uavhengi av årstid. Er det lenge siden sist? Da er det dumt å vente for lenge!


sand fra takstein et vanlig problem for takrennene

Mange borettslag har problemer med takstein som avgir store mengder sand. Over en 10-15 års periode kan takrennene bli helt fulle av sand, og kapasiteten på takrennene reduseres.

Sanden må skuffes ut og fjernes. Det er viktig at sand ikke spyles ned i dreneringsrør da dette vil gi tette rør i bakken over tid.

Sand bør også fjernes for å unngå mose, korrosjon og lekkasje på takrenner. Godt vedlikehold sikrer lengre levetid på takrenner og nedløp.

Sand må skuffes ut eller suges opp med spesialutstyr

«Styret i et borettslag har ansvar for at vedlikehold utføres for å opprettholde byggets standard slik at verdien ikke forringes. Takrenneservice bistår gjerne med å utføre både sjekk og rens av takrenner.»


Har du trær i nærheten av boligen?

- Da trenger du en løvrist i takrenna

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Etterhvert kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken.

 

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

 

– Vi anbefaler å montere en løvrist over nedløpsrør dersom det befinner seg løvtrær eller bartrær i nærheten.

En løvrist av høy kvalitet varer i mange år, og er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Den tillater dessuten at vann lettere vil renne ned i nedløpet dersom takrennen har en tendens til å fylle seg med rusk. Men den må likevel renses jevnlig.

 

Vi anbefaler denne løvristen. Den holder i mange år, er lett å rense, og plugger seg ikke fort.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrist koster rundt 100-lappen.»

TAKRENNESERVICE

Send forespørsel

Drop-in bestilling

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Takrenneservice utfører rens av takrenner til konkurransedyktig pris. Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Rens av takrenner med SMART-sugesystem – unngå rusk i drensrør

SMART-sugesystem er en sikker metode for å rense takrenner uten å få rusk ned i drensrør. Tette rør i bakken kan bli svært kostbart. Unngå fukt, vond lukt i kjeller og skade på drenering med risiko for dyr graving i etterkant..

Østfold - Oslo - Akershus

Rens av takrenner for Borettslag og eneboliger

Vi renser takrenner med SMART-sugesystem

Østfold / Oslo +4796003333

-Vår metode forebygger skader på drensrør

Tjenester

Hvor finner du oss?

Våre fordeler

Rens av takrenner

- Gode priser til Borettslag, Sameier og eneboliger

Vi tilbyr gratis befaring til Borettslag og sameier i Oslo og Østfold som grunnlag for å gi et helt uforpliktende pristilbud.

– Lurer du på om takrennene trenger rens nå? Spør oss om gratis sjekk!

Vi har solid erfaring og høy kompetanse på rens av takrenner, både med og uten bruk av lift. Takrenneservice har lang erfaring med sperreplan, og bruker bakkemann med UHF radio-kommunikasjon ved behov.

Før og etter rensing med SMART-sugesystemet. Mindre klin uten spyling, og mindre rusk i drensrør.

- Vår metode unngår rusk i dreneringsrør

Løv, kongler, kvister, barnåler, mose og sand (fra takstein) vil gi tette rør i bakken etterhvert. Unngå derfor å få dette ned i drensrør.

En vanlig feil ved rensing er å spyle rusk fra takrennene ned i nedløpsrøret. Dette bør unngås. Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken risikerer man at rør i bakken blir tette eller delvis tette. Frost kan gi sprengte rør i bakken ved minusgrader. Dette kan fort bli kostbart (f.eks dyr graving). 

Takrenneservice benytter SMART-sugesystem til å fjerne alle typer rusk istedetfor å spyle rusk ned i drensrør. I noen tilfeller kan vi klare å suge opp rusk fra rør i bakken med kraftig vakuum.

Rens av takrenner gjøres med lift eller kan kombineres med SMART-sugesystem med rør fra bakken

«Vi har solid erfaring med rens og vedlikehold av takrenner for store og små borettslag i tillegg til private eneboliger. Med SMART-sugesystem unngår man spyling av rusk ned i drensrør. «

Pris for rens av takrenner

- Fra kr 2390,- inkl. mva

– For private eneboliger i normal størrelse har vi en fastpris på kun kr 2390,- inkl. mva for rens av takrenner med SMART-sugesystem. Rørsystem fra bakkenivå fungerer veldig bra opptil ca 8 meter (+/-) høyde, avhengi av flere forhold.

Vi utfører også reparasjoner, montering av løvrister, tetting av lekkasjer, utskifting av nedløpsrør etc. Timepris fra kr 590,- inkl. mva.

– For borettslag, sameier og bedriftskunder utfører vi arbeid med lift.

For større jobber gir vi fast pris etter en gratis og uforpliktende befaring.

For mindre private boliger hvor det må brukes lift gjelder egne priser. Kontakt oss for et godt pristilbud!

 

Telefon sentralbord: +4796003333

En bygård i Oslo hadde mange tette nedløpsrør. Vi monterte løvsil enkelte plasser.

«Takrenner bør sjekkes minimum 1-2 ganger i året, avhengi av hvordan forholdende rundt bygningen er. Borettslag og sameier bør ha gode rutiner for dette. – Er du styreleder? Ta kontakt med oss i dag!»

Eksempel på sand i takrenner fra takstein. Falmet, slitt eller ru takstein er en indikator på dette.

Hvor ofte bør takrennene sjekkes?

- Og bør man vente til høsten..?

Sjekk av takrenner er en ofte glemt affære for mange. Den som har ansvar for bygg og eiendom bør ha faste rutiner for dette. Vi anbefaler å sjekke takrenner minimum to ganger i året.

Rens av takrenner reduserer risiko for fukt- og vannskader. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei.

– Dersom lekkasjer eller tette takrenner oppstår vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Skader som følge av manglende vedlikehold dekkes ikke av vanlig husforsikring.

Les mer om lekkasjer her

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrist koster bare rundt 100-lappen.»

Har du ansvar for et bygg?

- Borettslag, Sameier og private boliger

Er du styreleder eller styremedlem kan du kontakte oss for en rask og effektiv befaring av deres takrennesystem for å avdekke behov for rens eller utbedring av synlige feil.

Vi utfører gjerne en slik sjekk som grunnlag for å gi et uforpliktende tilbud på rens og vedlikehold av takrenner, nedløp eller rensing av sluk på balkonger.

– Når sjekket du takrennene sist..?

«Problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Kontakt oss gjerne før det renner over. Vi tilbyr gratis befaring til borettslag i Østfold og Oslo.»

Start video

Slik renser vi takrenner

Med SMART-sugesystem kan vi rense takrenner opptil ca 8-12 meter høyde uten å bruke lift eller farlig stige. Vi bruker to kraftige maskiner som kobles sammen for å lage et vacuum som suger opp det meste.

Fordeler – Det er bedre å suge opp partikler fra takrenner enn å spyle noe ned i dreneringsrør. Tette rør i bakken kan skade drenering, og forårsake dyrt gravearbeid senere.

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Les mer om løvrister

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere takrennene så fort som mulig.

Les mer om lekkasjer

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Gratis sjekk for Borettslag

Takrenneservice tilbyr gratis sjekk av takrenner for borettslag og sameier. Vi foretar en helhetlig visuell sjekk av takrennenes tilstand for å avdekke behov for utbedringer eller profesjonell rens av takrenner.

Er du styreleder eller styremedlem?  Kontakt oss i dag for å motta et helt uforpliktende tilbud etter gratis befaring.

Meld deg på gratis sjekk her

Bli oppringt?

Ring +47 9600 3333 eller send ditt nr her, så tar vi kontakt med deg snart!

Vanlige spørsmål

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder når vi er på oppdrag. Her er noen av de vanligste.

Nei, det blir normalt ikke klin noe sted når vi renser takrenner med vår metode. 

Dette kan være veldig individuelt. Noen steder bør det renses hver høst etter løvfelling. Andre steder blåser det barnåler opp på taket hele året. En del hus har problemer med sand fra takstein som renner ned i takrennene.

Vi anbefaler å sjekke minst 1-2 ganger i året, gjerne før og etter høsten, men også etter vinteren. Sjekk også takstein samtidig. Is og snø gir stor påkjenning på både tak og takrenner.

Noen tenker at rens av takrenner er en aktivitet for høsten eller våren. Dette kommer an på hva som forårsaker rusk i takrennene. Er det blader, barnåler, kongler, mose eller sand..? Etter løvfelling må takrennene renses, men hvis det ikke ble gjort i fjor så anbefaler vi å ikke utsette jobben.

Mange har behov for å rense takrennene hele året hvis dette ikke har blitt utført på en stund.

Det er flere måter å gjøre dette selv. Det kjente cola-trikset er å kutte en 1.5-liters flaske i to, og bruke denne til å spa opp rusk fra takrennen. Men husk å flytte stigen ofte, og ikke strekk deg for langt ut til siden. Fallfare i hjemmet er den vanligste årsaken til ulykker i Norge.

Du kan lese mer om dette her: https://www.takrenneservice.no/hvordan-rense-takrenner/

Dette kommer litt an på situasjonen.

– Det er ofte naturlig å oppgradere til nye takrenner samtidig som nytt tak legges, men det er ikke nødvendig å vente med nye takrenner til taket skal byttes dersom dette ligger noen år fram i tid.

Spesielt er det viktig at takrenner fungerer optimalt for å sikre at fukt- og vannskader ikke oppstår i konstruksjonen. Små feil kan gi store skader, noe som forekommer hyppigst dersom takrennesystemet er i dårlig forfatning eller er tett pga rusk. Slike skader dekkes ofte ikke av vanlig husforsikring.

Det er derfor smart å vurdere behovet for nye takrenner nøye.

Har du spørsmål om våre tjenester, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjema

Hvordan tette lekkasje i takrenner?

Østfold - Oslo

Takrenner som lekker

Unngå fukt- og vannskader

Oppdag løse deler, lekkasjer og skjulte feil i tide!

av Morten Mathisen
Daglig leder, Takrenneservice.no

Hvordan tette lekkasjer i takrenner?

Mange opplever at fugemasse ikke holder tett etter en tid. Årsaken til dette kan være flere. Dersom klemme i skjøten mangler gummipakning kan det være vanskelig å holde tett selv med fugemasse. En annen årsak er feil type fugemasse, eller for dårlig rengjøring før påføring av fugemassen.

Sørg for å rense overflaten nøye. Ligger det jord og smuss i skjøten vil det naturligvis bli dårlig heft mellom fugemasse og takrenne. Noen typer fugemasse må påføres når området er helt tørt. Det må påføres rikelig og riktig mengde fugemasse, helst fra innsiden og eventuelt utsiden av skjøten.

Press fugemassen inn i åpning for å fylle igjen sprekk, og for å gi god heft. Glatt ut fugemassen slik at området ikke blir gjenstand for samle opp små partikler som renner over området med regnvannet.

«Tenk på sikkerheten når du skal arbeide fra stige. Fallulykker i hjemmet topper ulykkesstatestikken i Norge.»


Hvordan forebygge lekkasjer?

Rens av takrenner reduserer omfanget av korrosjon av takrenner, og friksjon og slittasje i takrenner og skjøter. Det reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei. 

Rens og vedlikehold av takrenner anses å være en del av det årlige vedlikeholdet av bygg og eiendom. Dette er en rutinemessig oppgave for blant annet vaktmestere som har ansvar for drift og vedlikehold av bygg. 

Som huseier i privatbolig er det lett å glemme denne viktige oppgaven ettersom man ofte ikke ser hvordan det står til oppi takrennene fra bakkenivå. 

Et godt utgangspunkt er å ta en inspeksjon av takrenner og nedløp hver vår og høst for å sikre at det ikke begynner å bygge seg opp en blokkering. Når det regner kan det renne tusenvis av liter regnvann gjennom vannrennesystemet. Det er natruligvis viktig at vannet ledes bort fra bygget, dit det skal.

Dersom tette takrenner oppstår – noe som kan oppstå brått – vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Ofte kan man se at vann renner over takrenna, og ned på bakken. En jevn strøm av vann kan likevel renne inn mot veggen, og føre til fuktskader eller snarlig forringelse av yttervegg.

«Det er ikke fullt før det renner over. Men problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Når det først oppstår en tett plugg i takrenne eller nedløpsrør kan skadene komme brått på.»

Hvorfor oppstår lekkasjer?

- Og hvordan oppdage dem?

Tradisjonelle takrenner er satt sammen av mange løse deler som er skjøtet sammen med klemme og pakning. Over tid så vil det nesten alltid kunne oppstå lekkasje i skjøter. 

 

Årsakene til lekkasje er mange – rusk og rask har en tendens til å samle seg i skjøtene, og kan forårsake korrosjon og friksjon. Pakning mellom klemme og takrenne kan bli slitt eller flytte på seg. 

Dersom takrennene ikke er montert helt på linje ved skjøtene der to takrenner møter hverandre så kan det være dårlig kontakt mellom klemme og takrenne. Dette gir ofte lekkasje selv på nyere takrenner.  

Ujevnheter kan oppstå grunnet søkkskader grunnet for dårlig skrudd fast kroker/fester, oppsamling av istapper som drar takrennene nedover eller lignende. 

Limte endestykker er en annen klassiker. Enten limingen er for dårlig utført i utgangspunktet, eller limet har blitt dårlig over tid, så vil enden på takrennen flytte på seg eller falle av. Dette vil forårsake lekkasje spesielt når det regner mye.

Det er viktig å være klar over at enkelte lekkasjer kan være noe vanskelig å få øye på dersom man ikke aktivt ser etter dem. I noen tilfeller migrerer vannet inn på veggen, noe som kan være vanskelig å observere når det også regner ute. Slike tilfeller vil over tid gi raskere forringelse av husvegg, og i verstefall fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Råte i konstruksjon, vond lukt i kjeller, mugg og sopp eller økt trivsel for uønskede krypdyr er andre problemer som kan følge fukt.

– Den enkleste måten å se etter lekkasjer er å ta en runde rundt bygget når det regner. Drypper det vann fra skjøter, renner vannet over noe sted? 

Dersom det ikke regner kan man ofte se tydelig merker under skjøter som lekker, men ikke alltid. Se etter tegn på vegger – er husmalingen forringet, er det merker på muren? Har nedløpsrør tegn til frostspreng i skjøtene? 

Fyll takrennene med vann med hageslangen for å se om det drypper noe sted. Sjekk at nedløpsrør sitter fast til takrennen, og at festene er skrudd godt til veggen. Sitter noe løst, kan deler falle av senere. Husk at vannskader kan oppstå over tid, eller komme brått på.

– Et godt råd er derfor å sjekke takrenner rett etter vinteren etter at is og snø har gitt høy friksjon og belastning på både tak og takrenner. Sjekk før høsten fordi det kan regne mye akkurat da! Takrenner må alltid være klare til å lede vannet bort fra bygg og grunn, dit det skal. 

Trenger du hjelp til å utføre sjekk av takrenner, eller tetting av lekkasjer? Ta kontakt med Takrenneservice – vi utfører enkle reparasjoner og profesjonell rens av takrenner i store deler av Østfold og Oslo-området. 

Tusenvis av liter vann renner forbi dette taket når det regner.


Skjøtefrie takrenner fjerner lekkasjer

Det må nevnes at den beste måten å fjerne risiko for lekkasjer er å oppgradere til Skjøtefrie takrenner. Disse lages med spesialmaskin på stedet, og har ingen vanlige skjøter. Kaizer Skjøtefrie Takrenner er Norges ledende leverandør av dette systemet.

En fordel med Kaizer-systemet er den sterke konstruksjonen tilpasset nordiske forhold. Kaizer har eksistert i Norge i bare ett ti-år, men er raskt voksende på markedet.

Til tross for bedre kvalitet og egenskaper er ikke systemet nødvendigvis dyrere enn tradisjonelle takrenner av høy kvalitet. I tillegg er designet langt mer estetisk og moderne ettersom profilen ser ut som en «pyntelist» som markerer overgangen mellom taket og fasaden. Det er ikke uten grunn at arkitekter og byggmestere begynner å få øynene opp for Kaizer.

Les mer om Kaizer

Kaizer skjøtefrie takrennesystem - Norges tøffeste takrenner

«Det er bedre å ha en lekker takrenne enn å ha en takrenne som lekker.» 

– Albert Einstein

Start video

Årlig sjekk av takrenner

Vi kan foreta en årlig sjekk av deres takrenner for å påse at alt er i orden. Spesielt før høstregnet er det lurt å kontrollere at alle deler sitter fast og er i god stand.

– Etter vinteren har is og snø gitt stor belastning på takstein, takrenner og nedløp. Derfor er våren et godt tidspunkt å utføre årlig vedlikehold. Unngå farlig stige – vi tar sjekken for deg! 

Les mer

Trenger du nye takrenner?
– Vi er forhandler av Kaizer skjøtefrie takrenner. Vi produserer og monterer skreddersydde løsninger i aluminium, sink og kobber. Les mer

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Vi kan fikse dine takrenner

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Les mer

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Takrenneservice.no

Rens og vedlikehold av takrenner
i Østfold og Oslo

Åpningstider:
Man-fre: 09:00 - 17:00
Lørdag: 11:00 - 14:00

Telefon: +47 9600 3333
E-post: post@takrenneservice.no

Om Oss


Arbeidsleder, Morten Mathisen, er tidligere Boredekksarbeider og verneombud på oljeplattform i Nordsjøen. Utdannet Petroleumstekniker og innehar en rekke praktiske sertifikater, HMS- og sikkerhetskurs.

SHOVAC SMART-System


Vi utfører profesjonell rens av takrenner med innovativt SMART-system. Rusk suges opp istedetfor å spyles ned i drensrør.

- Raskere, Smartere og Tryggere.

Våre tjenester


- Rens av takrenner
- Montering av løvrist
- Reparasjoner og enkel fiks
- Inspeksjon med kamera / drone
- Fjerning av istapper
- Arbeid med lift

Fjerning av istapper

Oslo sentrum

Fjerning av istapper (stengt for bestilling)

Oslo - Østfold

Istappfjerning

Fjerning av istapper utføres med lift og egnet utstyr. Iht. Sikker jobbanalyse og sperreplan. Vi har lang erfaring med arbeid i høyden, samt relevante kurs for oppgaven.

NB! Ikke kapasitet til oppdrag i 2024.

Kontakt Ren Service AS – Tlf. 22060600 

Tilkalling - farlig istapper

Dersom problem med farlige istapper oppdages, kontakt oss så fort som mulig. Det er viktig at området sperres av og skilt settes opp inntil arbeidet er utført. Dette for å hindre alvorlige hendelser.


Priser

Vi har priser fra kr 5890,- eks. mva for å komme med lift i Oslo og omegn. Inkluderer 2 mann og 1 time arbeid. Gjelder fjerning av istapper. 

Unngå Bøter

I Oslo kan ansvarlig forvente seg bøter opp mot 5000,- per dag dersom istapper ikke fjernes.
– Det er derfor bedre å bestille fjerning av istapper også fra et økonomisk perspektiv.

Unngå istapper?

Istapper oppstår når smeltevann fra tak fryser til is ved takrenner som holder kaldere temperatur. Isolering av tak, rens av takrenner og varmekabler i takrenner er noen av tiltakene for å motvirke dette.

Drone-Inspeksjon

Vi kan utføre visuell inspeksjon for å avdekke løse takstener o.l. Dette kan gjøres med bruk av lift eller profesjonell kameradrone. Vi har drone med antikollisjonsensor i alle retninger samt høyoppløselig 4k zoom-kamera.

TAKRENNESERVICE

Midlertidig stengt for bestilling

Send forespørsel

Kontakt Ren Service AS

22060600

Istapper

Det er huseiers ansvar å fjerne istapper fra tak og takrenner. Huseier kan også bli erstatningspliktig ved personskade.

Frostspreng

Vann i nedløp som fryser til is kan føre til frostspreng. Sprengte rør gir lekkasjer, med påfølgende fukt- og vannskader. Rene takrenner reduserer faren for dette.

Søkkskader

Istapper som bygger seg opp medfører stor vektbelastning på takrenner. Dette kan føre til søkkskader, med påfølgende problemer med regnvann grunnet feil fall på takrenne etterpå.

Varmekabler i takrenner

Varmekabler i takrenner kan monteres for å redusere driftskostnader og fjerne problemet med istapper om vinteren.

– Ønsker du å få montert varmekabler på takrenner?

Les mer

ISTAPPSERVICE

Istappservice er en del av Takrenneservice.

Bestill profesjonell istappfjerning, eller les mer om fjerning av istapper.

Les mer

Sjekk takrenner og nedløp årlig

Vi anbefaler å sjekke takrenner minst to ganger i året. Både før høstregnet setter inn samt etter vinteren når is og snø har utsatt tak og takrenner for høy påkjenning og slitasje.

Som tidligere verneombud på oljeplattform i Nordsjøen, var det en daglig del av arbeidet å inspisere høyder for potensielt fallende objekter (PDO). Istapper og løse deler fra tak utgjør en stor fare for liv og helse, og må håndteres fortløpende.
Morten Mathisen
Daglig leder

Vi renser dine takrenner!

Oslo - Viken

Vi resner dine takrenner!

- Borettslag, Bygård, Enebolig

- Vi renser takrenner i Oslo og Viken

Rens av takrenner anses å være en del av det årlige vedlikeholdet av bygg og eiendom. Dette er en rutinemessig oppgave for blant annet vaktmestere som har ansvar for drift og vedlikehold av bygg. 

Som huseier i privatbolig er det lett å glemme denne viktige oppgaven ettersom man ofte ikke ser hvordan det står til oppi takrennene fra bakkenivå.

Et godt utgangspunkt er å ta en sjekk av takrenner og nedløp hver vår og høst for å sikre at det ikke begynner å bygge seg opp en blokkering. Når det regner kan det renne tusenvis av liter vann gjennom takrennesystemet. Det er natruligvis viktig at vannet ledes bort fra bygget, dit det skal.

Eksempel på sand i takrenner fra takstein. Falmet, slitt eller ru takstein er en indikator på dette.

Dersom tette takrenner oppstår – og det kan skje plutselig – vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Ofte kan man se at vann renner over takrenna, og ned på bakken. En jevn strøm av vann kan likevel renne inn mot veggen, og føre til fuktskader eller snarlig forringelse av yttervegg.

«Rens av takrenner er en billig forsikring mot dyre skader som kan oppstå fort hvis vannet finner nye veier. Dette dekkes ofte ikke av vanlig forsikring.»

Start video

- Vær forsiktig med bruk av stige

Det som er spesielt viktig å tenke på når man skal rense takrenner selv, er korrekt bruk av stige. Fallulykker i hjemmet er den vanligste årsaken til ulykker, og fall fra stige topper statestikken i Norge. Ofte er det «skulle bare». 

Grunnen til at dette skjer er fordi stigen ikke står rett nok, ujevnt eller glatt underlag, eller at man mister balansen i det man strekker seg ut til siden. I følge Arbeidstilsynets råd for sikker bruk av stige, bør stige unngås som arbeidsplattform. Man bør her skille mellom kortvarig inspeksjon, og arbeid som krever håndkraft, bruk av to hender, bruk av verktøy, hyppig vandring opp og ned, bæring av utstyr osv.

En kort inspeksjon eller enkel oppgave er med andre ord greit hvis forholdende tilsier det, men å fly opp og ned på stige for å rense takrenner innebærer at man lett kan bli utålmodig og begynne å strekke seg for langt ut fra stigen. 

Vi unngår bruk av stige på denne måten. Skal du likevel opp på stige, så er vårt råd; vær like forsiktig hver gang du går opp og ned. Ikke bli frisitet til å ta sjanser ved å strekke deg «bare litt til» ut til siden. Bruk hjelperedskaper til å gjøre jobben. Sikre underlaget, og ha med en hjelpemann til å holde stigen.

Takrenneservice har spesialisert seg på profesjonell rens av takrenner med lange rør som kan suge opp rusk og rask mens man jobber fra bakkenivå. Da slipper man risiko for fall, man slipper klin og søl, og jobben gjøres dessuten mer effektivt.

«Bruk en hjelpemann til å holde stigen, og bli ikke fristet til å strekke deg for langt ut til siden. Benytt deg av redskaper til å rense takrennene for å gjøre jobben enklere og tryggere.»

Vi utfører rens av takrenner til fast pris for private eneboliger, og tilbyr gratis befaring til borettslag og sameier i Oslo, Østfold og Akershus.

Telefon: +47 9600 3300
post@takrenneservice.no
www.takrenneservice.no

Med SMART-sugesystem renser vi takrenner meget raskt og effektivt uten å få rusk ned i drensrør.

TAKRENNESERVICE

Send forespørsel

Drop-in bestilling

Utleie av lift med operatør

Vi tilbyr utleie av lift med operatør på korte oppdrag i Oslo og omegn. Vi lan utføre arbeid i høyden selv, eller bistå din vaktmester eller håndverker. Faste priser og satser.

Les mer

Varmekabler i takrenner

Vi tilbyr gratis befaring for å gi et uforpliktende tilbud på montering av varmekabler i takrenner og nedløpsrør. Varmekabler forebygger istapper og skader på takrenner.

Les mer

Er det lurt å montere løvsil i takrenna?

Oslo - Østfold

Løvsil i takrenna?

- Unngå tette rør i bakken

Er det lurt å montere en løvsil oppi takrenna? Den må sjekkes ofte!

For de som ønsker å rense takrenner selv, finnes det noen løsninger på markedet. Vi anbefaler likevel å sette bort jobben til et firma som kan gjøre jobben på en sikker måte uten bruk av stige som hovedmetode.

Stige kan likevel benyttes på riktig måte for å gjøre kortere inspeksjoner. F.eks for å klatre opp til takrenna for å sette på seal ved nedløpet.

Fall fra stige topper ulykkesstatestikken i Norge for skader og dødsfall. Også i hjemmet er fallulykke den vanligste ulykken. Arbeidstilsynet har lagt noen retninger for bruk av stige.

Når det gjelder løvsil i nedløpet så er det flere grunner til å unngå dette. Dersom man plasserer en løvsil der oppe, må man jevnlig klatre opp for å rengjøre denne. Relativt små partikler som barnåler og blader vil fort sette seg fast her – det er jo også noe av poenget med denne slik at nedløpet ikke tetter seg. Dette er et paradox.

Fordi poenget er vel at takrennene skal være i orden? Så hvorfor sil i det hele tatt? Dersom nedløpet er koblet til rør nedi bakken så vil man for enhver pris unngå en plugg nedi dette røret. Sånn sett er det bedre om problemet oppstår over bakken. Dersom rør under bakken tetter seg vil det kunne gi problemer med drenneringen med påfølgende fukt i kjeller o.l. 

Et eksempel er vann som blir liggende i røret over pluggen i røret. Ved minusgrader fryser vannet, og forårsaker frostspreng med skade på røret. Det vil senere renne vann ut her og inn på grunnmur. 

Hvis rør i bakken tetter seg kan det bli dyrt å måtte grave opp for å fikse. Det er ikke alltid en god ide å koble fra nedløp og tette igjen røret på toppen hvis det er skade lenger ned i bakken uten å fikse dette først.

Mange steder har kommunen (slik som Fredrikstad kommune) anbefalt eller pålagt husstander å frakoble nedløp til det kommunale kloakknettet for å redusere problem med overvann. Dersom forholdende tilsier det, er det mulig å fortsette å ha nedløp koblet ned i bakken på denne måten. F.eks for å unngå isdannelse på gangvei om vinteren dersom nedløpet befinner seg ved et fortau.

I dette tilfellet bør det installeres en trakt med løvsil nede på bakkenivå. Da skvetter rusk og rask ut av seg selv dersom det ikke blir sittende fast i nedløpet. Ofte så er nedløpet stort nok slik at mye av det som havner i takrenna kommer ut her.

En annen fordel med en slik «løvutkaster» er at man vil se på bakken om det ligger partikler der. Ligger det mye rusk her, kan det være lurt å ta en sjekk oppi takrenna. Det kan bety at denne takrenna er utsatt for mer rusk enn andre steder. Samtidig vil denne type løvsil fungere som en inspeksjonsluke – man kan se at det renner vann gjennom nedløpet når det regner. En slik løvsil er med andre ord er det en god påminner om å holde et øye med takrennene, som tross alt er en vesentlig barriere mot vanninntrengning og fukt- og vannskader.

Ulempen med slik type løvsil er imidlertid at den må installeres ved å kappe til nedløpet. Enkelte steder på huset kan det også fremstå som mindre estetisk for noen sammenlignet med en vanlig løvsil over nedløpet der oppe som er usynlig fra bakkenivå.

Der hvor nedløp går ned i bakken på steder som er godt synlig, kan vanlig løvsil eller løvrist oppi takrenna anbefales av estetisk hensyn. Men kun dersom det er mulig å komme til med gardintrapp eller stige på sikker måte.

Konklusjon – Bruk løvrist eller løvsil over nedløp i takrenna dersom rør er koblet ned i bakken. Alternativt løvutkaster nede ved bakkenivå. Dersom nedløpet er åpent, er det best å ha det åpent!

For noen år siden kom Fredrikstad kommune med pålegg om å koble fra takrenner fra det offentlige ledningsnettet. Prosjektet har gitt et vellykket resultat. Det blir mindre oversvømmelser ved store mengder nedbør. Dersom du bor i Fredrikstad kommune, og ikke har koblet fra nedløp, kan du kontakte Takrenneservice.no for hjelp til å gjøre dette. Dersom forholdende tilsier det kan nedløp fortsatt være tilkoblet rør i bakken. Eksempel på det kan være vann som fryser til is på gangvei dersom utkaster er plassert her.