Utleie av lift med operatør

Vi tilbyr utleie av lift med operatør på korte oppdrag i Oslo og omegn. Vi lan utføre arbeid i høyden selv, eller bistå din vaktmester eller håndverker. Faste priser og satser.

Oslo - Bygård - Borettslag

Bestill lift med operatør

Borettslag, sameier, næringsbygg

Oslo - Bygård - Borettslag

Vi utfører oppdrag med lift i Oslo

Bestille lift?

Vår spesialitet er tilkomst med lift inn i bygårder og bakgårder.  Vi benytter godkjent servicebil med blinkelys, samt utplassering av trafikkjegler for økt sikkerhet.  

Inkl. operatør

Mangler du godkjent liftkurs? Vi leverer lift til korte oppdrag, inkludert operatør med liften. Enten du trenger inspeksjon, assistanse til en håndtverker eller annet hasteoppdrag. 

Priser

Vi har faste satser for å komme med lift, som inkluderer transport, leie og forsikring, samt 1 times arbeid + timepris. Større jobber etter prosjektpris/befaring. Kontakt oss for pris.

Kjørematter

Vi disponerer kjørematter som kan legges på gressplen ved behov, for å unngå merker eller skader. 

Små oppdrag

Trenger din vaktmester å komme til i høyden? Vi utfører korte oppdrag/hastejobber for borettslag, vaktmester, elektriker o.l. Det kan være tidkrevende å skaffe og hente lift. Vi driver med dette daglig, og gjør jobben effektivt. 

Søknad og skilting

Etter vurdering kan det være behov for å søke Bymiljøetaten om arbeid på fortau eller langs offentlig vei. Vi ordner søknad, og utplassering av nødvendig skilt/sperring, og stiller med ansvarlig person (Arbeidsvarslingskurs 2).

En av liftene som vi disponerer, denne kan komme under 2m høyde på åpning. 18m arbeidshøyde.

Utleie av lift

- Med operatør

Det kan være tidkrevende å finne riktig lift til jobben, og skaffe denne til en liten jobb. Ettersom vi driver med dette daglig så har vi opparbeidet oss høy kompetanse på transport og bruk av lift. Spesielt beltegående lift som må transporteres på maskinhenger kan være komplisert å få tak i. 

En vanlig feil er å velge for liten lift, med dårlig rekkevidde. Husk at lifter har vektbegrensning når de skal svinges ut til siden i høyden. Vi disponerer en 20m beltegående lift, som har ca 9m rekkevidde fra senter når liften er oppe i ca 4 etg. Det er ca 3m mellom støttebein. 

20m arbeidshøyde, liften kommer inn i de fleste bakgårder. Kjørematter lagt ut pga ny asfalt.

«Vi bistår gjerne din elektriker ved montering av varmekabler, utskiftning av lyspærer o.l. oppdrag.»

Gratis befaring

- Be om tilbud

Vi utfører mange oppdrag i Oslo og omegn hele året. Hovedsaklig renser vi takrenner, utbedrer lekkasjer, tette nedløpsrør og bytter ut ødelagte takstein. Vi kommer gjerne på en gratis befaring for å gi riktig pris på prosjektet ditt.

Gratis befaring, borettslag, sameier og bedrifter

«Vi utfører tjenster for bygårder og borettslag i Oslo og omegn. Be gjerne om tilbud på rens av takrenner og sjekk av takstein.»

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Bestille lift med operatør?

Kompetanse

Vi har opparbeidet oss høy kompetanse på bruk av lift. Det sikrer rask og effektiv operasjon med liften. Vi har god kunskap om hvordan liften skal settes opp for best mulig tilkomst. 

Godkjent kurs

Vi har Arbeidsvarslingskurs (AVK2), Liftkurs, Fallsikringskurs, HMS-kurs m.f., HMS-kort fra Arbridstilsynet, samt godkjent forsikring inntil 10 mill på tredjepart. 

Skiltpakke

Vi har skilt «Vennligst benytt andre siden» samt sperregjerder og trafikkjegler. Ved behov kan vi bestille parkering forbudt-skilt som settes ut 24 timer før oppdrag. 

Rens av takrenner med SMART-sugesystem – unngå rusk i drensrør

SMART-sugesystem er en sikker metode for å rense takrenner uten å få rusk ned i drensrør. Tette rør i bakken kan bli svært kostbart. Unngå fukt, vond lukt i kjeller og skade på drenering med risiko for dyr graving i etterkant..

Østfold - Oslo - Akershus

Rens av takrenner for Borettslag og eneboliger

Vi renser takrenner med SMART-sugesystem

Østfold / Oslo +4796003333

-Vår metode forebygger skader på drensrør

Tjenester

Hvor finner du oss?

Våre fordeler

Rens av takrenner

- Gode priser til Borettslag, Sameier og eneboliger

Vi tilbyr gratis befaring til Borettslag og sameier i Oslo og Østfold som grunnlag for å gi et helt uforpliktende pristilbud.

– Lurer du på om takrennene trenger rens nå? Spør oss om gratis sjekk!

Vi har solid erfaring og høy kompetanse på rens av takrenner, både med og uten bruk av lift. Takrenneservice har lang erfaring med sperreplan, og bruker bakkemann med UHF radio-kommunikasjon ved behov.

Før og etter rensing med SMART-sugesystemet. Mindre klin uten spyling, og mindre rusk i drensrør.

- Vår metode unngår rusk i dreneringsrør

Løv, kongler, kvister, barnåler, mose og sand (fra takstein) vil gi tette rør i bakken etterhvert. Unngå derfor å få dette ned i drensrør.

En vanlig feil ved rensing er å spyle rusk fra takrennene ned i nedløpsrøret. Dette bør unngås. Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken risikerer man at rør i bakken blir tette eller delvis tette. Frost kan gi sprengte rør i bakken ved minusgrader. Dette kan fort bli kostbart (f.eks dyr graving). 

Takrenneservice benytter SMART-sugesystem til å fjerne alle typer rusk istedetfor å spyle rusk ned i drensrør. I noen tilfeller kan vi klare å suge opp rusk fra rør i bakken med kraftig vakuum.

Rens av takrenner gjøres med lift eller kan kombineres med SMART-sugesystem med rør fra bakken

«Vi har solid erfaring med rens og vedlikehold av takrenner for store og små borettslag i tillegg til private eneboliger. Med SMART-sugesystem unngår man spyling av rusk ned i drensrør. «

Pris for rens av takrenner

- Fra kr 2390,- inkl. mva

– For private eneboliger i normal størrelse har vi en fastpris på kun kr 2390,- inkl. mva for rens av takrenner med SMART-sugesystem. Rørsystem fra bakkenivå fungerer veldig bra opptil ca 8 meter (+/-) høyde, avhengi av flere forhold.

Vi utfører også reparasjoner, montering av løvrister, tetting av lekkasjer, utskifting av nedløpsrør etc. Timepris fra kr 590,- inkl. mva.

– For borettslag, sameier og bedriftskunder utfører vi arbeid med lift.

For større jobber gir vi fast pris etter en gratis og uforpliktende befaring.

For mindre private boliger hvor det må brukes lift gjelder egne priser. Kontakt oss for et godt pristilbud!

 

Telefon sentralbord: +4796003333

En bygård i Oslo hadde mange tette nedløpsrør. Vi monterte løvsil enkelte plasser.

«Takrenner bør sjekkes minimum 1-2 ganger i året, avhengi av hvordan forholdende rundt bygningen er. Borettslag og sameier bør ha gode rutiner for dette. – Er du styreleder? Ta kontakt med oss i dag!»

Eksempel på sand i takrenner fra takstein. Falmet, slitt eller ru takstein er en indikator på dette.

Hvor ofte bør takrennene sjekkes?

- Og bør man vente til høsten..?

Sjekk av takrenner er en ofte glemt affære for mange. Den som har ansvar for bygg og eiendom bør ha faste rutiner for dette. Vi anbefaler å sjekke takrenner minimum to ganger i året.

Rens av takrenner reduserer risiko for fukt- og vannskader. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei.

– Dersom lekkasjer eller tette takrenner oppstår vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Skader som følge av manglende vedlikehold dekkes ikke av vanlig husforsikring.

Les mer om lekkasjer her

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrist koster bare rundt 100-lappen.»

Har du ansvar for et bygg?

- Borettslag, Sameier og private boliger

Er du styreleder eller styremedlem kan du kontakte oss for en rask og effektiv befaring av deres takrennesystem for å avdekke behov for rens eller utbedring av synlige feil.

Vi utfører gjerne en slik sjekk som grunnlag for å gi et uforpliktende tilbud på rens og vedlikehold av takrenner, nedløp eller rensing av sluk på balkonger.

– Når sjekket du takrennene sist..?

«Problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Kontakt oss gjerne før det renner over. Vi tilbyr gratis befaring til borettslag i Østfold og Oslo.»

Start video

Slik renser vi takrenner

Med SMART-sugesystem kan vi rense takrenner opptil ca 8-12 meter høyde uten å bruke lift eller farlig stige. Vi bruker to kraftige maskiner som kobles sammen for å lage et vacuum som suger opp det meste.

Fordeler – Det er bedre å suge opp partikler fra takrenner enn å spyle noe ned i dreneringsrør. Tette rør i bakken kan skade drenering, og forårsake dyrt gravearbeid senere.

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Les mer om løvrister

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere takrennene så fort som mulig.

Les mer om lekkasjer

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Gratis sjekk for Borettslag

Takrenneservice tilbyr gratis sjekk av takrenner for borettslag og sameier. Vi foretar en helhetlig visuell sjekk av takrennenes tilstand for å avdekke behov for utbedringer eller profesjonell rens av takrenner.

Er du styreleder eller styremedlem?  Kontakt oss i dag for å motta et helt uforpliktende tilbud etter gratis befaring.

Meld deg på gratis sjekk her

Bli oppringt?

Ring +47 9600 3333 eller send ditt nr her, så tar vi kontakt med deg snart!

Vanlige spørsmål

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder når vi er på oppdrag. Her er noen av de vanligste.

Nei, det blir normalt ikke klin noe sted når vi renser takrenner med vår metode. 

Dette kan være veldig individuelt. Noen steder bør det renses hver høst etter løvfelling. Andre steder blåser det barnåler opp på taket hele året. En del hus har problemer med sand fra takstein som renner ned i takrennene.

Vi anbefaler å sjekke minst 1-2 ganger i året, gjerne før og etter høsten, men også etter vinteren. Sjekk også takstein samtidig. Is og snø gir stor påkjenning på både tak og takrenner.

Noen tenker at rens av takrenner er en aktivitet for høsten eller våren. Dette kommer an på hva som forårsaker rusk i takrennene. Er det blader, barnåler, kongler, mose eller sand..? Etter løvfelling må takrennene renses, men hvis det ikke ble gjort i fjor så anbefaler vi å ikke utsette jobben.

Mange har behov for å rense takrennene hele året hvis dette ikke har blitt utført på en stund.

Det er flere måter å gjøre dette selv. Det kjente cola-trikset er å kutte en 1.5-liters flaske i to, og bruke denne til å spa opp rusk fra takrennen. Men husk å flytte stigen ofte, og ikke strekk deg for langt ut til siden. Fallfare i hjemmet er den vanligste årsaken til ulykker i Norge.

Du kan lese mer om dette her: https://www.takrenneservice.no/hvordan-rense-takrenner/

Dette kommer litt an på situasjonen.

– Det er ofte naturlig å oppgradere til nye takrenner samtidig som nytt tak legges, men det er ikke nødvendig å vente med nye takrenner til taket skal byttes dersom dette ligger noen år fram i tid.

Spesielt er det viktig at takrenner fungerer optimalt for å sikre at fukt- og vannskader ikke oppstår i konstruksjonen. Små feil kan gi store skader, noe som forekommer hyppigst dersom takrennesystemet er i dårlig forfatning eller er tett pga rusk. Slike skader dekkes ofte ikke av vanlig husforsikring.

Det er derfor smart å vurdere behovet for nye takrenner nøye.

Har du spørsmål om våre tjenester, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjema