Vi renser dine takrenner!

Oslo - Viken

Vi resner dine takrenner!

- Borettslag, Bygård, Enebolig

- Vi renser takrenner i Oslo og Viken

Rens av takrenner anses å være en del av det årlige vedlikeholdet av bygg og eiendom. Dette er en rutinemessig oppgave for blant annet vaktmestere som har ansvar for drift og vedlikehold av bygg. 

Som huseier i privatbolig er det lett å glemme denne viktige oppgaven ettersom man ofte ikke ser hvordan det står til oppi takrennene fra bakkenivå.

Et godt utgangspunkt er å ta en sjekk av takrenner og nedløp hver vår og høst for å sikre at det ikke begynner å bygge seg opp en blokkering. Når det regner kan det renne tusenvis av liter vann gjennom takrennesystemet. Det er natruligvis viktig at vannet ledes bort fra bygget, dit det skal.

Eksempel på sand i takrenner fra takstein. Falmet, slitt eller ru takstein er en indikator på dette.

Dersom tette takrenner oppstår – og det kan skje plutselig – vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Ofte kan man se at vann renner over takrenna, og ned på bakken. En jevn strøm av vann kan likevel renne inn mot veggen, og føre til fuktskader eller snarlig forringelse av yttervegg.

«Rens av takrenner er en billig forsikring mot dyre skader som kan oppstå fort hvis vannet finner nye veier. Dette dekkes ofte ikke av vanlig forsikring.»

Start video

- Vær forsiktig med bruk av stige

Det som er spesielt viktig å tenke på når man skal rense takrenner selv, er korrekt bruk av stige. Fallulykker i hjemmet er den vanligste årsaken til ulykker, og fall fra stige topper statestikken i Norge. Ofte er det «skulle bare». 

Grunnen til at dette skjer er fordi stigen ikke står rett nok, ujevnt eller glatt underlag, eller at man mister balansen i det man strekker seg ut til siden. I følge Arbeidstilsynets råd for sikker bruk av stige, bør stige unngås som arbeidsplattform. Man bør her skille mellom kortvarig inspeksjon, og arbeid som krever håndkraft, bruk av to hender, bruk av verktøy, hyppig vandring opp og ned, bæring av utstyr osv.

En kort inspeksjon eller enkel oppgave er med andre ord greit hvis forholdende tilsier det, men å fly opp og ned på stige for å rense takrenner innebærer at man lett kan bli utålmodig og begynne å strekke seg for langt ut fra stigen. 

Vi unngår bruk av stige på denne måten. Skal du likevel opp på stige, så er vårt råd; vær like forsiktig hver gang du går opp og ned. Ikke bli frisitet til å ta sjanser ved å strekke deg «bare litt til» ut til siden. Bruk hjelperedskaper til å gjøre jobben. Sikre underlaget, og ha med en hjelpemann til å holde stigen.

Takrenneservice har spesialisert seg på profesjonell rens av takrenner med lange rør som kan suge opp rusk og rask mens man jobber fra bakkenivå. Da slipper man risiko for fall, man slipper klin og søl, og jobben gjøres dessuten mer effektivt.

«Bruk en hjelpemann til å holde stigen, og bli ikke fristet til å strekke deg for langt ut til siden. Benytt deg av redskaper til å rense takrennene for å gjøre jobben enklere og tryggere.»

Vi utfører rens av takrenner til fast pris for private eneboliger, og tilbyr gratis befaring til borettslag og sameier i Oslo, Østfold og Akershus.

Telefon: +47 9600 3300
post@takrenneservice.no
www.takrenneservice.no

Med SMART-sugesystem renser vi takrenner meget raskt og effektivt uten å få rusk ned i drensrør.

TAKRENNESERVICE

Send forespørsel

Drop-in bestilling

Utleie av lift med operatør

Vi tilbyr utleie av lift med operatør på korte oppdrag i Oslo og omegn. Vi lan utføre arbeid i høyden selv, eller bistå din vaktmester eller håndverker. Faste priser og satser.

Les mer

Varmekabler i takrenner

Vi tilbyr gratis befaring for å gi et uforpliktende tilbud på montering av varmekabler i takrenner og nedløpsrør. Varmekabler forebygger istapper og skader på takrenner.

Les mer