Rens av takrenner med SMART-sugesystem – unngå rusk i drensrør

SMART-sugesystem er en sikker metode for å rense takrenner uten å få rusk ned i drensrør. Tette rør i bakken kan bli svært kostbart. Unngå fukt, vond lukt i kjeller og skade på drenering med risiko for dyr graving i etterkant..

Østfold - Oslo - Akershus

Rens av takrenner for Borettslag og eneboliger

Vi renser takrenner med SMART-sugesystem

Østfold / Oslo +4796003333

-Vår metode forebygger skader på drensrør

Tjenester

Hvor finner du oss?

Våre fordeler

Rens av takrenner

- Gode priser til Borettslag, Sameier og eneboliger

Vi tilbyr gratis befaring til Borettslag og sameier i Oslo og Østfold som grunnlag for å gi et helt uforpliktende pristilbud.

– Lurer du på om takrennene trenger rens nå? Spør oss om gratis sjekk!

Vi har solid erfaring og høy kompetanse på rens av takrenner, både med og uten bruk av lift. Takrenneservice har lang erfaring med sperreplan, og bruker bakkemann med UHF radio-kommunikasjon ved behov.

Før og etter rensing med SMART-sugesystemet. Mindre klin uten spyling, og mindre rusk i drensrør.

- Vår metode unngår rusk i dreneringsrør

Løv, kongler, kvister, barnåler, mose og sand (fra takstein) vil gi tette rør i bakken etterhvert. Unngå derfor å få dette ned i drensrør.

En vanlig feil ved rensing er å spyle rusk fra takrennene ned i nedløpsrøret. Dette bør unngås. Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken risikerer man at rør i bakken blir tette eller delvis tette. Frost kan gi sprengte rør i bakken ved minusgrader. Dette kan fort bli kostbart (f.eks dyr graving). 

Takrenneservice benytter SMART-sugesystem til å fjerne alle typer rusk istedetfor å spyle rusk ned i drensrør. I noen tilfeller kan vi klare å suge opp rusk fra rør i bakken med kraftig vakuum.

Rens av takrenner gjøres med lift eller kan kombineres med SMART-sugesystem med rør fra bakken

«Vi har solid erfaring med rens og vedlikehold av takrenner for store og små borettslag i tillegg til private eneboliger. Med SMART-sugesystem unngår man spyling av rusk ned i drensrør. «

Pris for rens av takrenner

- Fra kr 2390,- inkl. mva

– For private eneboliger i normal størrelse har vi en fastpris på kun kr 2390,- inkl. mva for rens av takrenner med SMART-sugesystem. Rørsystem fra bakkenivå fungerer veldig bra opptil ca 8 meter (+/-) høyde, avhengi av flere forhold.

Vi utfører også reparasjoner, montering av løvrister, tetting av lekkasjer, utskifting av nedløpsrør etc. Timepris fra kr 590,- inkl. mva.

– For borettslag, sameier og bedriftskunder utfører vi arbeid med lift.

For større jobber gir vi fast pris etter en gratis og uforpliktende befaring.

For mindre private boliger hvor det må brukes lift gjelder egne priser. Kontakt oss for et godt pristilbud!

 

Telefon sentralbord: +4796003333

En bygård i Oslo hadde mange tette nedløpsrør. Vi monterte løvsil enkelte plasser.

«Takrenner bør sjekkes minimum 1-2 ganger i året, avhengi av hvordan forholdende rundt bygningen er. Borettslag og sameier bør ha gode rutiner for dette. – Er du styreleder? Ta kontakt med oss i dag!»

Eksempel på sand i takrenner fra takstein. Falmet, slitt eller ru takstein er en indikator på dette.

Hvor ofte bør takrennene sjekkes?

- Og bør man vente til høsten..?

Sjekk av takrenner er en ofte glemt affære for mange. Den som har ansvar for bygg og eiendom bør ha faste rutiner for dette. Vi anbefaler å sjekke takrenner minimum to ganger i året.

Rens av takrenner reduserer risiko for fukt- og vannskader. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei.

– Dersom lekkasjer eller tette takrenner oppstår vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Skader som følge av manglende vedlikehold dekkes ikke av vanlig husforsikring.

Les mer om lekkasjer her

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrist koster bare rundt 100-lappen.»

Har du ansvar for et bygg?

- Borettslag, Sameier og private boliger

Er du styreleder eller styremedlem kan du kontakte oss for en rask og effektiv befaring av deres takrennesystem for å avdekke behov for rens eller utbedring av synlige feil.

Vi utfører gjerne en slik sjekk som grunnlag for å gi et uforpliktende tilbud på rens og vedlikehold av takrenner, nedløp eller rensing av sluk på balkonger.

– Når sjekket du takrennene sist..?

«Problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Kontakt oss gjerne før det renner over. Vi tilbyr gratis befaring til borettslag i Østfold og Oslo.»

Start video

Slik renser vi takrenner

Med SMART-sugesystem kan vi rense takrenner opptil ca 8-12 meter høyde uten å bruke lift eller farlig stige. Vi bruker to kraftige maskiner som kobles sammen for å lage et vacuum som suger opp det meste.

Fordeler – Det er bedre å suge opp partikler fra takrenner enn å spyle noe ned i dreneringsrør. Tette rør i bakken kan skade drenering, og forårsake dyrt gravearbeid senere.

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Les mer om løvrister

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere takrennene så fort som mulig.

Les mer om lekkasjer

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Gratis sjekk for Borettslag

Takrenneservice tilbyr gratis sjekk av takrenner for borettslag og sameier. Vi foretar en helhetlig visuell sjekk av takrennenes tilstand for å avdekke behov for utbedringer eller profesjonell rens av takrenner.

Er du styreleder eller styremedlem?  Kontakt oss i dag for å motta et helt uforpliktende tilbud etter gratis befaring.

Meld deg på gratis sjekk her

Bli oppringt?

Ring +47 9600 3333 eller send ditt nr her, så tar vi kontakt med deg snart!

Vanlige spørsmål

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder når vi er på oppdrag. Her er noen av de vanligste.

Nei, det blir normalt ikke klin noe sted når vi renser takrenner med vår metode. 

Dette kan være veldig individuelt. Noen steder bør det renses hver høst etter løvfelling. Andre steder blåser det barnåler opp på taket hele året. En del hus har problemer med sand fra takstein som renner ned i takrennene.

Vi anbefaler å sjekke minst 1-2 ganger i året, gjerne før og etter høsten, men også etter vinteren. Sjekk også takstein samtidig. Is og snø gir stor påkjenning på både tak og takrenner.

Noen tenker at rens av takrenner er en aktivitet for høsten eller våren. Dette kommer an på hva som forårsaker rusk i takrennene. Er det blader, barnåler, kongler, mose eller sand..? Etter løvfelling må takrennene renses, men hvis det ikke ble gjort i fjor så anbefaler vi å ikke utsette jobben.

Mange har behov for å rense takrennene hele året hvis dette ikke har blitt utført på en stund.

Det er flere måter å gjøre dette selv. Det kjente cola-trikset er å kutte en 1.5-liters flaske i to, og bruke denne til å spa opp rusk fra takrennen. Men husk å flytte stigen ofte, og ikke strekk deg for langt ut til siden. Fallfare i hjemmet er den vanligste årsaken til ulykker i Norge.

Du kan lese mer om dette her: https://www.takrenneservice.no/hvordan-rense-takrenner/

Dette kommer litt an på situasjonen.

– Det er ofte naturlig å oppgradere til nye takrenner samtidig som nytt tak legges, men det er ikke nødvendig å vente med nye takrenner til taket skal byttes dersom dette ligger noen år fram i tid.

Spesielt er det viktig at takrenner fungerer optimalt for å sikre at fukt- og vannskader ikke oppstår i konstruksjonen. Små feil kan gi store skader, noe som forekommer hyppigst dersom takrennesystemet er i dårlig forfatning eller er tett pga rusk. Slike skader dekkes ofte ikke av vanlig husforsikring.

Det er derfor smart å vurdere behovet for nye takrenner nøye.

Har du spørsmål om våre tjenester, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjema

Montering av løvrist

Løvrist monteres over nedløp i takrenne for å forebygge tette rør i bakken som kan føre til frostspreng og vannlekkasje senere.

Oslo - Østfold

Montering av løvrister

- Unngå tette rør i bakken

Forebygger fukt- og vannskader pga tette rør i bakken

Har du trær i nærheten av boligen?

- Da trenger du en løvrist i takrenna!

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Etterhvert kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader. Problemet kan komme snikende på, eller oppstå brått.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken. Risten må også kontrolleres og renses, men den hindrer løv og andre partikler som takstein, kvist, kongler og barnåler i å havne nedi rør i bakken. 

TAKRENNESERVICE har vært i kontakt med mange kunder som har erfart slike problemer. Fukt i kjeller og dyr graving er absolutt ikke uvanlig.

 

Vi anbefaler denne løvristen. Den holder i mange år, er lett å rense, og plugger seg ikke fort.

 

Over tid vil rør i bakken tette seg helt eller delvis. Problemet kommer ofte til syne om vinteren når vannet blir liggende i røret og fryster til is. Det gir forstsprengte nedløp og/eller sprengte rør i bakken. Det neste problemet som oppstår i dette tilfellet er at vann fra taket senere lekker ut av det ødelagte røret i bakken, og vann vil trenge seg inn mot grunnmur og kjeller.

En løvrist av høy kvalitet varer i mange år, og er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Den tillater dessuten at vann lettere vil renne ned i nedløpet dersom takrennen har en tendens til å fylle seg med rusk.

 

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrsit koster bare rundt 100-lappen.»


Løvrist eller løvutkaster?

En løvrist ligger oppi takrenna. En løvutkaster er montert på bakkenivå mellom nedløpsrør og rør i bakken. Førstnevnte er enklere å montere dersom sikker adkomst med stige er mulig. Det ser også bedre ut ettersom den ikke er synlig fra bakken.

En fordel med løvutkaster lenger ned er at man ikke behøver å klatre opp til takrenne for å rense løvristen. Hvilken som er best blir en avveining basert på faktorer som høyde, estetikk, fassong og størrelse på nedløpsrør, hvor ofte takrennene sjekkes osv. 

Takrenneservice kan gi gode tips og råd for hva som fungerer best i din situasjon. 

Løvsil eller "løvutkaster"


Hvordan forebygge lekkasjer?

Rens av takrenner reduserer omfanget av korrosjon av takrenner, og friksjon og slittasje i takrenner og skjøter. Det reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei. 

Et godt utgangspunkt er å ta en inspeksjon av takrenner og nedløp hver vår og høst for å sikre at det ikke begynner å bygge seg opp en blokkering. Når det regner kan det renne tusenvis av liter regnvann gjennom takrenner og nedløp. Det er natruligvis viktig at vannet ledes bort fra bygget, dit det skal.

Dersom tette takrenner oppstår vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. 

Les mer

Tusenvis av liter vann renner forbi dette punktet i løpet av en kraftig regnværsdag.

«Problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Når det først oppstår en tett plugg i takrenne eller nedløpsrør kan skadene komme brått på.»

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video
Start video

Årlig sjekk av takrenner

Vi kan foreta en årlig sjekk av deres takrenner for å påse at alt er i orden. Spesielt før høstregnet er det lurt å kontrollere at alle deler sitter fast og er i god stand.

– Etter vinteren har is og snø gitt stor belastning på takstein, takrenner og nedløp. Derfor er våren et godt tidspunkt å utføre årlig vedlikehold. Unngå farlig stige – vi tar sjekken for deg! 

Les mer

Trenger du nye takrenner?
– Vi er forhandler av Kaizer skjøtefrie takrenner. Vi produserer og monterer skreddersydde løsninger i aluminium, sink og kobber. Les mer

 

Priser – 2019:

Pris for rens av takrenner: Normal enebolig kr 2390,- inkl. mva.

Montering av løvrister, enkel fiks og tetting av lekkasjer ved bestilling av tjenesten rens av takrenner: fra kr 472,- eks. mva (kr 590,- inkl mva) per time.

Timepris for kun fiks og reparasjoner: kr 590,- eks mva eller prosjektpris etter avtale.

Løvrister: kr 120,- inkl. mva per stk (butikkpris + 20%)

Montering av løvutkaster på nedløpsrør ved bakkenivå: Kontakt oss for prosjektpris

Leie av strømaggregat (5500 watt) hvis bygget mangler 16A strøm: fra kr 199,- inkl. mva per bolig.

Pris for graving i bakken: Egne satser *