Urenset takrenne kan fort koste deg 100.000 kr

Forsikringen dekker ikke skader som følge av tett takrenne. Halvparten sjekker aldri oppi takrennene før det renner over. Når og hvor ofte bør man rense takrenner?

Oslo - Østfold

Tett takrenne kan bli dyrt

- Hvor ofte bør du sjekke takrenner og nedløp?

Forsikringen dekker ikke vannskader

- Kan fort koste deg 100.000 kroner

Når det regner vil det renne mange tusen liter vann fra taket og gjennom takrenner og nedløpsrør. Tett takrenne kan føre til at vannet finner nye veier. Skjult vanninntrenging kan fort koste deg 100.000 kr.

– Normalt må du betale for skaden selv dersom vann trenger inn i tak eller vegger pga tett takrenne. Forsikringsselskapene gjør unntak når vannskaden skyldes mangel på vedlikehold.

Mange av våre kunder kontakter oss for å rense takrenner først lenge etter at takrennene allerede har vært fulle av rusk i lengre tid. I noen tilfeller ser vi tydelig forringelse av bygg som følge av fukt. Dette kan unngås ved å sjekke et par ganger i året, og rense takrenner jevnlig.

TAKRENNESERVICE har vært i kontakt med mange kunder som har erfart slike problemer. Fukt i kjeller og dyr graving er absolutt ikke uvanlig. Husk at rusk ikke må havne ned i drensrør.

Takrenner full av graps - før og etter bruk av SMART-sugesystemet vårt


Hvor ofte bør du rense takrennene?

- Ikke bare om høsten

Noen steder blir takrennene fort fulle av rusk, mens andre steder kan prosessen ta flere år. Når det først tetter seg med kvist, mose, barnåler eller andre gjenstander, så kan en plugg komme brått på huseieren.

Det er derfor viktig at takrennene sjekkes jevnlig. Normalt anbefaler vi å sjekke minimum to ganger i året – gjerne på høsten og etter vinteren. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av istapper. Hoverdegelen er å rense takrenner hvert år.

– Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna.  Problemer kan komme snikende på, eller oppstå brått. Sjekker man ofte vil man som regel oppdage delvis tilstoppede nedløpsrør før det får konsekvenser.

Takrenner kan renses hele året uavhengi av årstid. Er det lenge siden sist? Da er det dumt å vente for lenge!


sand fra takstein et vanlig problem for takrennene

Mange borettslag har problemer med takstein som avgir store mengder sand. Over en 10-15 års periode kan takrennene bli helt fulle av sand, og kapasiteten på takrennene reduseres.

Sanden må skuffes ut og fjernes. Det er viktig at sand ikke spyles ned i dreneringsrør da dette vil gi tette rør i bakken over tid.

Sand bør også fjernes for å unngå mose, korrosjon og lekkasje på takrenner. Godt vedlikehold sikrer lengre levetid på takrenner og nedløp.

Sand må skuffes ut eller suges opp med spesialutstyr

«Styret i et borettslag har ansvar for at vedlikehold utføres for å opprettholde byggets standard slik at verdien ikke forringes. Takrenneservice bistår gjerne med å utføre både sjekk og rens av takrenner.»


Har du trær i nærheten av boligen?

- Da trenger du en løvrist i takrenna

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Etterhvert kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken.

 

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

 

– Vi anbefaler å montere en løvrist over nedløpsrør dersom det befinner seg løvtrær eller bartrær i nærheten.

En løvrist av høy kvalitet varer i mange år, og er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Den tillater dessuten at vann lettere vil renne ned i nedløpet dersom takrennen har en tendens til å fylle seg med rusk. Men den må likevel renses jevnlig.

 

Vi anbefaler denne løvristen. Den holder i mange år, er lett å rense, og plugger seg ikke fort.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrist koster rundt 100-lappen.»

TAKRENNESERVICE

Send forespørsel

Drop-in bestilling

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Takrenneservice utfører rens av takrenner til konkurransedyktig pris. Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Rens av takrenner med SMART-sugesystem – unngå rusk i drensrør

SMART-sugesystem er en sikker metode for å rense takrenner uten å få rusk ned i drensrør. Tette rør i bakken kan bli svært kostbart. Unngå fukt, vond lukt i kjeller og skade på drenering med risiko for dyr graving i etterkant..

Østfold - Oslo - Akershus

Rens av takrenner for Borettslag og eneboliger

Vi renser takrenner med SMART-sugesystem

Østfold / Oslo +4796003333

-Vår metode forebygger skader på drensrør

Tjenester

Hvor finner du oss?

Våre fordeler

Rens av takrenner

- Gode priser til Borettslag, Sameier og eneboliger

Vi tilbyr gratis befaring til Borettslag og sameier i Oslo og Østfold som grunnlag for å gi et helt uforpliktende pristilbud.

– Lurer du på om takrennene trenger rens nå? Spør oss om gratis sjekk!

Vi har solid erfaring og høy kompetanse på rens av takrenner, både med og uten bruk av lift. Takrenneservice har lang erfaring med sperreplan, og bruker bakkemann med UHF radio-kommunikasjon ved behov.

Før og etter rensing med SMART-sugesystemet. Mindre klin uten spyling, og mindre rusk i drensrør.

- Vår metode unngår rusk i dreneringsrør

Løv, kongler, kvister, barnåler, mose og sand (fra takstein) vil gi tette rør i bakken etterhvert. Unngå derfor å få dette ned i drensrør.

En vanlig feil ved rensing er å spyle rusk fra takrennene ned i nedløpsrøret. Dette bør unngås. Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken risikerer man at rør i bakken blir tette eller delvis tette. Frost kan gi sprengte rør i bakken ved minusgrader. Dette kan fort bli kostbart (f.eks dyr graving). 

Takrenneservice benytter SMART-sugesystem til å fjerne alle typer rusk istedetfor å spyle rusk ned i drensrør. I noen tilfeller kan vi klare å suge opp rusk fra rør i bakken med kraftig vakuum.

Rens av takrenner gjøres med lift eller kan kombineres med SMART-sugesystem med rør fra bakken

«Vi har solid erfaring med rens og vedlikehold av takrenner for store og små borettslag i tillegg til private eneboliger. Med SMART-sugesystem unngår man spyling av rusk ned i drensrør. «

Pris for rens av takrenner

- Fra kr 2390,- inkl. mva

– For private eneboliger i normal størrelse har vi en fastpris på kun kr 2390,- inkl. mva for rens av takrenner med SMART-sugesystem. Rørsystem fra bakkenivå fungerer veldig bra opptil ca 8 meter (+/-) høyde, avhengi av flere forhold.

Vi utfører også reparasjoner, montering av løvrister, tetting av lekkasjer, utskifting av nedløpsrør etc. Timepris fra kr 590,- inkl. mva.

– For borettslag, sameier og bedriftskunder utfører vi arbeid med lift.

For større jobber gir vi fast pris etter en gratis og uforpliktende befaring.

For mindre private boliger hvor det må brukes lift gjelder egne priser. Kontakt oss for et godt pristilbud!

 

Telefon sentralbord: +4796003333

En bygård i Oslo hadde mange tette nedløpsrør. Vi monterte løvsil enkelte plasser.

«Takrenner bør sjekkes minimum 1-2 ganger i året, avhengi av hvordan forholdende rundt bygningen er. Borettslag og sameier bør ha gode rutiner for dette. – Er du styreleder? Ta kontakt med oss i dag!»

Eksempel på sand i takrenner fra takstein. Falmet, slitt eller ru takstein er en indikator på dette.

Hvor ofte bør takrennene sjekkes?

- Og bør man vente til høsten..?

Sjekk av takrenner er en ofte glemt affære for mange. Den som har ansvar for bygg og eiendom bør ha faste rutiner for dette. Vi anbefaler å sjekke takrenner minimum to ganger i året.

Rens av takrenner reduserer risiko for fukt- og vannskader. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei.

– Dersom lekkasjer eller tette takrenner oppstår vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Skader som følge av manglende vedlikehold dekkes ikke av vanlig husforsikring.

Les mer om lekkasjer her

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrist koster bare rundt 100-lappen.»

Har du ansvar for et bygg?

- Borettslag, Sameier og private boliger

Er du styreleder eller styremedlem kan du kontakte oss for en rask og effektiv befaring av deres takrennesystem for å avdekke behov for rens eller utbedring av synlige feil.

Vi utfører gjerne en slik sjekk som grunnlag for å gi et uforpliktende tilbud på rens og vedlikehold av takrenner, nedløp eller rensing av sluk på balkonger.

– Når sjekket du takrennene sist..?

«Problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Kontakt oss gjerne før det renner over. Vi tilbyr gratis befaring til borettslag i Østfold og Oslo.»

Start video

Slik renser vi takrenner

Med SMART-sugesystem kan vi rense takrenner opptil ca 8-12 meter høyde uten å bruke lift eller farlig stige. Vi bruker to kraftige maskiner som kobles sammen for å lage et vacuum som suger opp det meste.

Fordeler – Det er bedre å suge opp partikler fra takrenner enn å spyle noe ned i dreneringsrør. Tette rør i bakken kan skade drenering, og forårsake dyrt gravearbeid senere.

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Les mer om løvrister

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere takrennene så fort som mulig.

Les mer om lekkasjer

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Gratis sjekk for Borettslag

Takrenneservice tilbyr gratis sjekk av takrenner for borettslag og sameier. Vi foretar en helhetlig visuell sjekk av takrennenes tilstand for å avdekke behov for utbedringer eller profesjonell rens av takrenner.

Er du styreleder eller styremedlem?  Kontakt oss i dag for å motta et helt uforpliktende tilbud etter gratis befaring.

Meld deg på gratis sjekk her

Bli oppringt?

Ring +47 9600 3333 eller send ditt nr her, så tar vi kontakt med deg snart!

Vanlige spørsmål

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder når vi er på oppdrag. Her er noen av de vanligste.

Nei, det blir normalt ikke klin noe sted når vi renser takrenner med vår metode. 

Dette kan være veldig individuelt. Noen steder bør det renses hver høst etter løvfelling. Andre steder blåser det barnåler opp på taket hele året. En del hus har problemer med sand fra takstein som renner ned i takrennene.

Vi anbefaler å sjekke minst 1-2 ganger i året, gjerne før og etter høsten, men også etter vinteren. Sjekk også takstein samtidig. Is og snø gir stor påkjenning på både tak og takrenner.

Noen tenker at rens av takrenner er en aktivitet for høsten eller våren. Dette kommer an på hva som forårsaker rusk i takrennene. Er det blader, barnåler, kongler, mose eller sand..? Etter løvfelling må takrennene renses, men hvis det ikke ble gjort i fjor så anbefaler vi å ikke utsette jobben.

Mange har behov for å rense takrennene hele året hvis dette ikke har blitt utført på en stund.

Det er flere måter å gjøre dette selv. Det kjente cola-trikset er å kutte en 1.5-liters flaske i to, og bruke denne til å spa opp rusk fra takrennen. Men husk å flytte stigen ofte, og ikke strekk deg for langt ut til siden. Fallfare i hjemmet er den vanligste årsaken til ulykker i Norge.

Du kan lese mer om dette her: https://www.takrenneservice.no/hvordan-rense-takrenner/

Dette kommer litt an på situasjonen.

– Det er ofte naturlig å oppgradere til nye takrenner samtidig som nytt tak legges, men det er ikke nødvendig å vente med nye takrenner til taket skal byttes dersom dette ligger noen år fram i tid.

Spesielt er det viktig at takrenner fungerer optimalt for å sikre at fukt- og vannskader ikke oppstår i konstruksjonen. Små feil kan gi store skader, noe som forekommer hyppigst dersom takrennesystemet er i dårlig forfatning eller er tett pga rusk. Slike skader dekkes ofte ikke av vanlig husforsikring.

Det er derfor smart å vurdere behovet for nye takrenner nøye.

Har du spørsmål om våre tjenester, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjema