Takrenneservice utfører enkel beskjæring av trær med bruk av lift

Takrenneservice kan fjerne grener som f.eks henger over taket og skaper problemer med rusk i takrennene. Arbeid i høyden utføres med bruk av lift for sikker tilkomst.

Østfold - Oslo - Akershus

Enkel beskjæring av trær

Kutte en gren eller to?

- Vi utfører arbeid i høyden med lift

Derom grener henger over taket eller takrenne, kan det være lurt å fjerne disse for å redusere omfanget av rusk i takrennene.

En tett takrenne kan føre til at vannet finner nye veier. Skjult vanninntrenging kan fort koste deg 100.000 kr. Det samme gjelder ødelagt drensrør pga jord, kongler og annet rusk som havner ned i nedløpsrøret / bakken.

Takrenneservice kan utføre enkel beskjæring av trær, gjerne samtidig med rens og vedlikehold av takrenner. Dette gjøres med bruk av egnet lift for sikker tilkomst.


Har du trær i nærheten av boligen?

- Kutt grener, og monter løvrister i takrenna

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Da kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader. Dette kan bli dyrt, og dekkes ofte ikke av forsikring.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken. Dette for å unngå tette rør, og dyr graving.

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.


Hvor ofte bør du rense takrennene?

- Ikke bare om høsten

– Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna.  Problemer kan komme snikende på over tid, eller oppstå brått.
 
Sjekker man ofte vil man som regel oppdage delvis tilstoppede nedløpsrør før det får konsekvenser.Takrenner bør sjekkes etter vinteren, før høstregnet og etter at løvet har falt dersom det er løvtrær i nærheten.
 

Takrenner renses hele året uavhengi av årstid. Er det lenge siden sist? Da er det dumt å vente for lenge!


Arbeid i høyden

- Vi utfører arbeid med lift

Vi har solid erfaring med arbeid i høyden og bruk av lift.

Ved behov bør området sperres av på en slik måte at ingen går under arbeid i høyden. Fallende gjenstander utgjør en stor fare for forbipasserende. Derfor er det viktig å ha en sperreplan, og evt. en bakkemann som står vakt. Dette avdekkes gjennom risikovurdering av arbeidet på forhånd.

Vi har VHF-lisens, og benytter UHF-radiokommunikasjon mellom lift og bakkemann om nødvendig.

Vi benytter lift for sikker tilkomst og arbeid i høyden

«Dersom grener henger rett over takrenne og forårsaker problemer bør det vurderes om grener bør fjernes. Er nedløpsrør koblet til rør i bakken kan du også vurdere å få montert en løvrist i takrenna.»

Start video

Enkel beskjæring

Det er lurt å fjerne grener som henger over husets tak eller takrenner.

– Dette kan ofte gjøres samtidig som takrennene renses dersom jobben likevel skal utføres med lift.

Takrenneservice utfører oppdrag med lift for både private, sameier og borettslag.

Vi utfører oppdrag med bruk av lift i de fleste høyder

TAKRENNESERVICE

Din forespørsel

– Vi utfører arbeid med lift

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Takrenneservice utfører rens av takrenner for borettslag og eneboliger. Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer.

Telefon: +47 9600 3333

 

Takrenneservice.no

Rens og vedlikehold av takrenner
i Østfold og Oslo

Åpningstider:
Man-fre: 09:00 - 17:00
Lørdag: 11:00 - 14:00

Telefon: +47 9600 3333
E-post: post@takrenneservice.no

Om Oss


Arbeidsleder, Morten Mathisen, er tidligere Boredekksarbeider og verneombud på oljeplattform i Nordsjøen. Utdannet Petroleumstekniker og innehar en rekke praktiske sertifikater, HMS- og sikkerhetskurs.

SHOVAC SMART-System


Vi utfører profesjonell rens av takrenner med innovativt SMART-system. Rusk suges opp istedetfor å spyles ned i drensrør.

- Raskere, Smartere og Tryggere.

Våre tjenester


- Rens av takrenner
- Montering av løvrist
- Reparasjoner og enkel fiks
- Fjerning av istapper
- Arbeid med lift