Oslo og omegn

Gratis befaring

For borettslag og bygårder i Oslo og omegn.

Oslo og omegn

For borettslag og bygårder i Oslo og omegn.

Send forespørsel

* Vilkår - Gratis inspeksjon

Tilbud om gratis inspeksjon

Dette er et tilbud for borettslag og sameier i Oslo-området. Vi har god erfaring med å vurdere behovet for å rense takrenner.

Befaringen danner grunnlaget for å gi best mulig pristilbud på arbeidet.

* Vilkår - Hva inspiseres?

Vi kan foreta en helhetlig sjekk av takrenner og nedløp fra bakkenivå for å få en viss indikasjon på takrennenes tilstand.

Hensikten er å se om det kan være ting som bør utbedres eller ses nærmere på ved eventuelt oppdrag.

Rapport og bilder

– Forsikringselskap krever årlig rens av takrenner. Det er derfor viktig at vedlikeholdet dokumenteres.

Borettslag og sameier behøver slik dokumentasjon slik at neste styre har kontroll over vedlikeholdet. Rens av takrenner blir ofte glemt, og gir potensielt dyre følgeskader.

Rens av takrenner

Vi utfører rens av takrenner hovedsaklig i Oslo-området, og deler av Østfold.

Vi tilbyr fast pris.

Ring eller bestill enkelt på nett, og motta bekreftelse på e-post.

Hvordan gjør vi det?

Vi suger opp alle typer rusk og rask fra takrenner med SMART-sugesystem fra SHOVAC. Tette nedløp utbedres med sugeslange, for å skåne varmekabler.

Viktig å vite er at bygårder og bygg på 3-4 etg. må renses med bruk av lift. Rørsystem-metoden fra bakkenivå er her ikke egnet for profesjonell rens.

Sjekk av takstein

Vi kan foreta en helhetlig visuell sjekk av taket samtidig som takrennene renses. Evt. bytte ut ødelagte takstein.

Jevnlig sjekk av takstein og takrenner er det viktigste vedlikeholdet av utvendig bygg. Det er styrets ansvar å utføre god eiendomsforvaltning.