Om oss

- Spesialist på rens av takrenner

- Ekspert på rens og vedlikehold av takrenner

Fast pris

Vi gir tilbud med fast pris. Evt. forbehold om tillegg kommer tydelig fram i pristilbud, og avtales på forhånd

Vedlikeholdsavtale

Vi tilbyr mulighet for fast avtale etter første oppdrag. Det er viktig at styret har oversikt over vedlikehold, slik at dette ikke blir glemt.

Rapport med faktura

Vi sender faktura per e-post eller EHF når jobben er utført. Vi skriver en rapport som vi legger ved faktura som dokumentasjon på utført vedlikehold.

Takrenneservice

– Registrert virksomhet under
HM TEKNIKK

Gratis befaring

Vi tilbyr befaring til borettslag, sameier og bedrifter for å kartlegge jobben. Deretter sender vi et uforpliktende tilbud.

– Usikker på om det er behov for rens? Ikke nøl med å ta kontakt!

Om oss

Vår spesialitet er rens av takrenner på vanskelige steder. Vi ordner søknad til kommunen om sperring av gate, utplassering av skilt og transport av lift.

Vi har opparbeidet oss god tillit i markedet med gode referanser fra både store og små kunder.

Våre kunder er alt fra pensjonister med små hus til ambassader i Oslo. Med SMART-sugesystem renser vi takrenner for private boliger på en trygg og sikker måte. Systemet egner seg best opptil 2. etg. For bygårder benyttes lift for å få gjort jobben skikkelig.

Vi har solid erfaring og høy kompetanse på praktisk bruk av lift med sikker jobbanalyse med sperreplan.

Prosjektleder

Morten M.

Utdannet Petroleumstekniker ved Teknisk Fagskole i Stavanger, og har nesten 10 års erfaring som blant annet Boredekksarbeider og verneombud på oljeplattform (borerigg) i Nordsjøen.

Innehar en rekke praktiske sikkerhetskurs, blant annet Lift-kurs, Arbeidsvarslingskurs (AVK2), Tauredningskurs, Fallsikring- og rigging, G4 og G20-kran, Brann- og beredskapskurs, SJA (Sikker jobbanalyse), Verne- og miljøarbeid (HMS, 40t) m.fl.

Skrev hovedoppgaven «Nedihullsmekanismer – Hullrensing, hullstabilitet og fastkjøring av borestreng.»