Vi monterer fuglepigger – effektivt tiltak mot duer

Vi monterer fuglepigger på takrenner, fasade og konstruksjoner. Bli kvitt duer og plagsomme fugler som griser ned fasaden med skitt. Monteres på bl.a takrenner, gesimser og konstruksjoner.

Fuglesikring i Oslo & Østfold

Fuglepigger mot duer

- Vi monterer fuglepigger på takrenner og fasader

Vi monterer fuglepigger

- Bli kvitt duer fra takrenner og fasader

Vi monterer fuglepigger på takrenner og fasader slik at fuglene blir skremt bort. Piggene er ikke farlige for fugler, men de vil effektivt hindre dem i å lande.

Takrenner kan fylle seg opp med dueskitt over tid dersom duer sitter på disse. Dette kan føre til groe, plantevekst og tette takrenner som igjen kan gi alvorlige vannskader på fasade og tak.

Ring +47 9600 3300 for gratis befaring i Oslo.

Fuglepigger er ikke farlige for fugler, men skremmer de bort effektivt. Piggene er ikke særlig synlig på avstand.


Bli kvitt dueskitt

- Hindre etseskader på fasade og konstruksjoner

Det er nesten umulig å få bort flekker på murvegger, takstein og andre konstruksjoner som følge av fugleskitt. Dueskitt er etsende og kan gi varige skader.

Fuglepigger er som nevnt effektivt mot duer.

Takrenner kan renses samtidig som fuglepigger monteres.

Fuglepigger på takrenner hindrer duer i å sitte på takrenne.


Duer et vanlig problem i byer

Mange borettslag har problemer med takstein som avgir store mengder sand. Over en 10-15 års periode kan takrennene bli helt fulle av sand, og kapasiteten på takrennene reduseres.

Sanden må skuffes ut og fjernes. Det er viktig at sand ikke spyles ned i dreneringsrør da dette vil gi tette rør i bakken over tid.

Sand bør også fjernes for å unngå mose, korrosjon og lekkasje på takrenner. Godt vedlikehold sikrer lengre levetid på takrenner og nedløp.

Fuglepigger monteres med spesiallim, skruer, strips eller popnagler.

«Fuglepigger holder duer borte fra takrenner og fasade. Dette hindrer nedgrising av gesimser, vinduer og fasade. Dueskitt kan forurense luft med bakterier, midd og sykdommer.»

Takrenneservice tilbyr gratis befaring i Oslo og Østfold


Har du trær i nærheten av boligen?

- Da trenger du en løvrist i takrenna

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Etterhvert kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken.

 

Her har alle takrenner og gesimser og utstpring montert fuglepigger uten at dette synes nevneverdig. Trykk på bildet for å zoome inn.

«Fuglepigger holder duer borte fra takrenner og fasade. Dette hindrer nedgrising av gesimser, vinduer og fasade. Dueskitt kan forurense luft med bakterier, midd og sykdommer.»

TAKRENNESERVICE

Send forespørsel

Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Fuglesikring / fuglepigger

Vi monterer fuglepigger på takrenner og fasader for borettslag, smaier og næringsbygg. Kontakt oss for å motta et uforpliktende tilbud.

Rens av
takrenner

Takrenneservice utfører rens av takrenner til konkurransedyktig pris. Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video