Vilkår & Betingelser

 
 

Innsamling av data (GDPR)

Kundeopplysninger som oppgis i kontaktskjema registreres og sendes til vår e-post innboks. I tillegg registreres IP-adresse automatisk.

 

Vårt ansvar – din trygghet

Takrenneservice har fullt ansvar for din eiendom under vårt opphold, i den grad forholdene er under vår kontroll. Vi er en offentlig godkjent bedrift registrert under industriell rengjøring, med HMS og ID-kort utstedt fra Arbeidstilsynet. Dette er en trygghet for deg som kunde fordi den som er oppdragsgiver er ansvarlig for innleid personell på egen eiendom. Se vilkår for ansvar lenger ned.

 

Avtalt tid – fast pris

For at vi skal gi den beste service vil vi være så punktlige som mulig og beregne god tid på oppdraget. Dersom vi har gitt en fast pris, garanterer vi at ingen ekstra utgifter eller kostnader tilkommer selvom oppdraget skulle ta lenger tid enn forventet, med mindre det er tatt spesielle forbehold før arbeidet påbegynnes. Dersom bygg, takrenner, tilkomst eller andre omstendigheter avviker vesentlig fra beskrivelse eller vurdering etter samtale, forbeholder vi oss likevel retten til å kansellere oppdraget eller komme med et nytt pristilbud først. 

For å gi forutsigbarhet for begge parter kan det være at det ligger innbakt en variabel faktor i pristilbudet. F.eks antatt merarbeid pga reparasjoner og fiks. Vi skal da konferere med huseier eller en representant underveis før evt. ekstra kostnader tilkommer.

 

Ekstra kostnader – utlegg parkering 

Egnet parkering til vår service-bil må være tilgjengelig nærmest mulig arbeidsområdet slik at vi har effektiv tilgang til teknisk utstyr. Dersom bilen må stå på betalt parkering tilkommer utlegg for dette på faktura selvom dette ikke er oppgitt i pristilbud. I situasjoner der vi blir henvist til gråsoner som f.eks lastesone el.l tas det forbehold om evt. utlegg til parkeringsavgift/gebyr.

 
 

Informer beboere – flytte biler, dra inn markiser

Det er nødvendig at vi har fri tilkomst til hele eiendommen, og at vi kan utføre jobben så sikkert som mulig uten risiko for skader på f.eks parkerte biler eller andre gjenstander. Det er du som oppdragsgiver som har ansvar for å varsle beboere på forhånd dersom vi må bevege oss foran vinduer, gå opp på plattinger osv. Eventuelle biler må være flyttet i god avtand fra bygget. Det gjelder spesielt når lift benyttes til å utføre arbeidet. 

Markiser må dras inn slik at vi kommer til med utstyret. Blomsterpotter og andre gjenstander må flyttes til et sikkert sted slik at dette ikke kan falle ned fra rekkverk o.l. Ta gjerne ned glassplater fra rekkverk dersom disse kan tas ned uten mye arbeid.

Et godt samarbeid mellom Takrenneservice og kunde sikrer godt utført arbeid og rene takrenner!

 

Standard takrennerens – hva inngår?
Rens av takrenner inkluderer fjerning av alt rusk og rask oppi selve takrennene og inni nedløp. Hovedmetode er å suge opp dette med lange rør fra bakkenivå uten bruk av stige. Det kan likevel bli nødvendig å gå opp på stige, men dette er da unntaksvis. Dersom tett nedløpsrør må stakes ut, og blir vesentlig merarbeid, havner dette under «reparasjon og fiks» og faktureres for medgått tid. Ved mer komplisert arbeid må dette utføres med bruk av lift. Dersom nedløp er koblet til drensrør i bakken, og disse må demonteres for å fjerne plugg i disse, tilkommer kr 472,- eks. mva per time for fiks. 

Pris for store garasjer, anneks eller lignende som ikke er avtalt på forhånd, er individuelt priset som ekstratjeneste og kan avtales på stedet.

 

Har bygget strømuttak (16A)?

Vi trenger å vite om bygget har strømuttak med kurs på 16A til vårt utstyr. Helst 2 stk separate kurser. Dersom bygget ikke har noen, kan det hende vi må benytte eget strømaggregat (5500 watt). Dette koster kr 390,- eks. mva for leie og opprigging per bolig/enhet. Noe mer støy må da påberegnes. Noen eldre boliger og hytter mangler utvendig stikkontakt eller har for svak kurs. 

 

Reparasjoner og fiks
Annet arbeid utover ordinær rens av takrenner faktureres med kr 472,- eks. mva per time + kostnad for materiell. F.eks enkel fiks av takrenner slik som tetting av lekkasje,  åpning av tette nedløp, montering av løvrist, fiks av løse deler. Det faktureres normalt sett for minimum 1 times arbeid når ekstra tjenester utføres av oss, med mindre annet er avtalt. For annet type arbeid, slik som graving, gjelder andre priser. Dette avtales da på forhånd. Vi har ingen skjulte kostnader.

 

 

Forbehold om været
Vi forsøker å avtale tid for rens av takrenner på dager hvor det ikke regner mye. Dersom det er dårlig vær, og arbeidet skal utføres med sugesystemet, kan det være at vi ønsker å endre tidspunkt for levering av tjenesten. Dette kommer noe an bygget. 


Reklamebanner
Vi ønsker å være synlig for nye og eksisterende kunder når vi arbeider på borettslag eller eneboliger. Derfor henger vi enkelte ganger opp reklamebanner med vår logo f.eks på gjerdet. Ved arbeid over flere dager i borettslag vil beboere se at arbeidet er ferdigstilt når disse er fjernet.

– Vi ønsker eventuelt å henge opp slik reklame etter avtale når stedet er egnet for dette.

 

Bilder i sosiale medier
Takrenneservice har en aktiv profil i sosiale medier, og ønsker å legge ut bilde på Instagram og/eller Facebook. Vi forbeholder oss retten til å legge ut diskre eller «anonyme» bilder av selve takrenner og arbeidet. Vi skal ikke legge ut bilder av private eller personlige områder uten samtykke. Gi oss gjerne beskjed om det er spesielle ønsker fra eller til her. 

 

Hund i hagen?
Dersom huseier har hund som gjør fra seg i hagen, påse at dette plukkes opp før vi kommer. Det er tidkrevende å fjerne hundemøkk fra ledninger, slanger og utstyr. Dersom dette finnes flere steder i hagen faktureres kunde for medgått tid for eventuell rensing av utstyr, minimum kr 300,- inkl. mva.

 

Betalingsmåte

Takrenneservice er en godkjent virksomhet med ID-kort fra Arbeidstilsynet, og er registrert i MVA-registeret under Humlekjær Mathisen Teknikk med ORG NR 918 029 990 MVA. Vi tilbyr alltid sikker betaling med kvittering på e-post og/eller SMS. Vi kan ta imot betaling med Kort/kontant på stedet (iZettle kortautomat) eller Faktura på e-post (19,-), SMS (19,-) eller vanlig brevpost (29,-). Ved betaling med Kort tilkommer kr 59,- i kortgebyr fra iZettle. Vi foretrekker gjerne faktura på e-post.

 
 

Avtale mellom oppdragsgiver og Takrenneservice
Det er den som bestiller eller bekrefter ordren som er oppdragsgiver, og dermed inngår avtale med Takrenneservice. Dersom en tredjepart skal betale for tjenesten er det denne som vil motta faktura og eventuelle krav ved manglende innbetaling i første instans, men det er likevel den som er oppdragsgiver som er den bindende part i avtalen.   

 

Avbestilling
Avbestilling etter inngått avtale om rens av takrenner må eventuelt gjøres senest innen 24 timer før arbeidet starter.  

 

Gå til bestilling