TAKRENNESERVICE

Send bestilling

Tjenester - Oslo og omegn

Vanlige spørsmål

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder når vi er på oppdrag. Her er noen av de vanligste.

Nei, det blir normalt ikke klin noe sted når vi renser takrenner med våre metoder. Vi anbefaler likevel å fjerne puter og dekke til sitteputer, i tilfelle uhell med f.eks drypp fra utstyret.

Nei, dersom arbeidet utføres med lift kan møbler stå der de pleier. Ting som kan falle ned fra rekkverk og border bør fjernes. Ta ned glassplater fra rekkverk dersom dette kan gjøres uten for mye arbeid. Markiser må dras inn.

Varsle om arbeid utenfor vinduer. Dette er mest relevant når bygget normalt ikke har innsyn fra andre bygg tvers over veien o.l.

Varsle også om at biler må flyttes dersom dette er avtalt. I tillegg bør beboere varsles dersom det bli utplassert parkering forbudt-skilt i gate. Unngå bot for feilparkering.

Dette kan være veldig individuelt. Noen steder bør det renses hver høst etter løvfelling. Andre steder blåser det barnåler opp på taket hele året. En del hus har problemer med sand fra takstein som renner ned i takrennene.

Vi anbefaler å sjekke minst 1-2 ganger i året, gjerne før og etter høsten, men også etter vinteren. Sjekk også takstein samtidig. Is og snø gir stor påkjenning på både tak og takrenner.

Noen tenker at rens av takrenner er en aktivitet for høsten eller våren. Dette kommer an på hva som forårsaker rusk i takrennene. Er det blader, barnåler, kongler, mose eller sand..? Etter løvfelling må takrennene renses, men hvis det ikke ble gjort i fjor så anbefaler vi å ikke utsette jobben.

Mange har behov for å rense takrennene hele året hvis dette ikke har blitt utført på en stund.

Har du spørsmål om våre tjenester, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjema