Kaizer Skjøtefrie Takrenner

Kaizer skjøtefrie takrenner leverer Norges tøffeste takrenner. Takrennene produseres direkte på arbeidsplassen med maskin montert i henger. Dette gir et sømløst design som er moderne og ekslusivt uten at det trenger å bli dyrere enn tradisjonelle takrenner. Ingen skjøter betyr ingen lekkasjer. Dette gir redusert risiko for fukt- og vannskader som ofte ikke dekkes av vanlig forsikring.

Skjøtefrie Takrenner

Skjøtefrie Takrenner

Fremtidens takrennesystem

Skjøtefrie Takrenner har en vakker takrenneprofil gir en penere fasade. Den markerer overgangen mellom huset og taket. Takrennene har en ren og pen profil. Profilen passer for nye og gamle hus og gir en estetisk oppgradering av boligen. Den unike formen er utviklet med tanke på å danne en sterk konstruksjon. En konstruksjon som beskytter ditt hus mot vann, is og snø. Kvalitet fra Kaizer.

Skjøtefrie takrenner fra Kaizer har en profil på 5″, og dets unike form sørger for 40% større vannkapasitet enn en tradisjonell 5″ takrenne med skjøter.

Ingen skjøter betyr ingen lekkasjer. Kaizer skjøtefrie takrenner produseres og monteres uten skjøter slik at man slipper å bekymre seg for lekkasjer. Ingen skjøter betyr derfor mindre vedlikehold.

Skjøtefrie takrenner produseres på byggeplassen og blir derfor skreddersydd boligen med millimeterpresisjon. Effektiv og rask montering gir oss en stor besparelse av tid. Dette gjør at vårt system ikke trenger å bli dyrere enn tradisjonelle takrenner.

Løvstoper

Løvstopper hindrer tette takrenner og nedløp. Løvstopperen monteres sømløst oppi takrennene, og blir liggende som en beskyttende rist på toppen. 

Blader og kvister som blir liggende oppå løvstopperen vil senere blåses ned av vinden.

Dette gir økt trygghet – rene takrenner sørger for at vannet renner bort fra bygg og eiendom. En ekstra sikkerhet mot fukt- og vannskader!

Materialvalg

Aluminium er et meget anvendelig og sterkt materialet, og blir i stadig større grad benyttet til både takrenner og fasadeplater. Metallets gode egenskaper sørger for at man unngår rust og gir en takrenne med lang levetid.

Sink er et naturprodukt som tåler å eldes. Med tiden får den en flott patina som bevares år etter år. En takrenne av sink er tidløs, og kan anbefales på de fleste hus og bygninger.

Kobber er et utmerket metall som kan brukes til å produsere skjøtefrie takrenner. En takrenne av kobber er sterk, tidløs, elegant og gir ditt hus særpreg. Velger du å smykke ditt hus med kobber finnes annet tilbehør som lenkenedløp, spirer, ornamenter og så videre – mulighetene er uendelige!

Form og Profil

Den skjøtefrie takrennen har en flott utforming som ser mer ut som en vakker «list» som markerer overgangen mellom fasade og taket.

En kombinasjon av usynlig oppheng, den unike profilen og fravær av skjøter gjør at boligen oppfattes som mer estetisk enten det er på det bevisste eller ubevisste planet.

Takrennen har en profil på 5″, og har hele 40% større vannkapasitet enn en tradisjonell 5″ takrenner med skjøter.

 

TAKRENNESERVICE

Gratis Befaring

– Ønsker du å bli kontaktet?

Vi Leverer Norges Tøffeste Takrenner

Fjerning av istapper

Oslo sentrum

Fjerning av istapper (stengt for bestilling)

Oslo - Østfold

Istappfjerning

Fjerning av istapper utføres med lift og egnet utstyr. Iht. Sikker jobbanalyse og sperreplan. Vi har lang erfaring med arbeid i høyden, samt relevante kurs for oppgaven.

NB! Ikke kapasitet til oppdrag i 2024.

Kontakt Ren Service AS – Tlf. 22060600 

Tilkalling - farlig istapper

Dersom problem med farlige istapper oppdages, kontakt oss så fort som mulig. Det er viktig at området sperres av og skilt settes opp inntil arbeidet er utført. Dette for å hindre alvorlige hendelser.


Priser

Vi har priser fra kr 5890,- eks. mva for å komme med lift i Oslo og omegn. Inkluderer 2 mann og 1 time arbeid. Gjelder fjerning av istapper. 

Unngå Bøter

I Oslo kan ansvarlig forvente seg bøter opp mot 5000,- per dag dersom istapper ikke fjernes.
– Det er derfor bedre å bestille fjerning av istapper også fra et økonomisk perspektiv.

Unngå istapper?

Istapper oppstår når smeltevann fra tak fryser til is ved takrenner som holder kaldere temperatur. Isolering av tak, rens av takrenner og varmekabler i takrenner er noen av tiltakene for å motvirke dette.

Drone-Inspeksjon

Vi kan utføre visuell inspeksjon for å avdekke løse takstener o.l. Dette kan gjøres med bruk av lift eller profesjonell kameradrone. Vi har drone med antikollisjonsensor i alle retninger samt høyoppløselig 4k zoom-kamera.

TAKRENNESERVICE

Midlertidig stengt for bestilling

Send forespørsel

Kontakt Ren Service AS

22060600

Istapper

Det er huseiers ansvar å fjerne istapper fra tak og takrenner. Huseier kan også bli erstatningspliktig ved personskade.

Frostspreng

Vann i nedløp som fryser til is kan føre til frostspreng. Sprengte rør gir lekkasjer, med påfølgende fukt- og vannskader. Rene takrenner reduserer faren for dette.

Søkkskader

Istapper som bygger seg opp medfører stor vektbelastning på takrenner. Dette kan føre til søkkskader, med påfølgende problemer med regnvann grunnet feil fall på takrenne etterpå.

Varmekabler i takrenner

Varmekabler i takrenner kan monteres for å redusere driftskostnader og fjerne problemet med istapper om vinteren.

– Ønsker du å få montert varmekabler på takrenner?

Les mer

ISTAPPSERVICE

Istappservice er en del av Takrenneservice.

Bestill profesjonell istappfjerning, eller les mer om fjerning av istapper.

Les mer

Sjekk takrenner og nedløp årlig

Vi anbefaler å sjekke takrenner minst to ganger i året. Både før høstregnet setter inn samt etter vinteren når is og snø har utsatt tak og takrenner for høy påkjenning og slitasje.

Som tidligere verneombud på oljeplattform i Nordsjøen, var det en daglig del av arbeidet å inspisere høyder for potensielt fallende objekter (PDO). Istapper og løse deler fra tak utgjør en stor fare for liv og helse, og må håndteres fortløpende.
Morten Mathisen
Daglig leder

Vi renser dine takrenner!

Oslo - Viken

Vi resner dine takrenner!

- Borettslag, Bygård, Enebolig

- Vi renser takrenner i Oslo og Viken

Rens av takrenner anses å være en del av det årlige vedlikeholdet av bygg og eiendom. Dette er en rutinemessig oppgave for blant annet vaktmestere som har ansvar for drift og vedlikehold av bygg. 

Som huseier i privatbolig er det lett å glemme denne viktige oppgaven ettersom man ofte ikke ser hvordan det står til oppi takrennene fra bakkenivå.

Et godt utgangspunkt er å ta en sjekk av takrenner og nedløp hver vår og høst for å sikre at det ikke begynner å bygge seg opp en blokkering. Når det regner kan det renne tusenvis av liter vann gjennom takrennesystemet. Det er natruligvis viktig at vannet ledes bort fra bygget, dit det skal.

Eksempel på sand i takrenner fra takstein. Falmet, slitt eller ru takstein er en indikator på dette.

Dersom tette takrenner oppstår – og det kan skje plutselig – vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Ofte kan man se at vann renner over takrenna, og ned på bakken. En jevn strøm av vann kan likevel renne inn mot veggen, og føre til fuktskader eller snarlig forringelse av yttervegg.

«Rens av takrenner er en billig forsikring mot dyre skader som kan oppstå fort hvis vannet finner nye veier. Dette dekkes ofte ikke av vanlig forsikring.»

Start video

- Vær forsiktig med bruk av stige

Det som er spesielt viktig å tenke på når man skal rense takrenner selv, er korrekt bruk av stige. Fallulykker i hjemmet er den vanligste årsaken til ulykker, og fall fra stige topper statestikken i Norge. Ofte er det «skulle bare». 

Grunnen til at dette skjer er fordi stigen ikke står rett nok, ujevnt eller glatt underlag, eller at man mister balansen i det man strekker seg ut til siden. I følge Arbeidstilsynets råd for sikker bruk av stige, bør stige unngås som arbeidsplattform. Man bør her skille mellom kortvarig inspeksjon, og arbeid som krever håndkraft, bruk av to hender, bruk av verktøy, hyppig vandring opp og ned, bæring av utstyr osv.

En kort inspeksjon eller enkel oppgave er med andre ord greit hvis forholdende tilsier det, men å fly opp og ned på stige for å rense takrenner innebærer at man lett kan bli utålmodig og begynne å strekke seg for langt ut fra stigen. 

Vi unngår bruk av stige på denne måten. Skal du likevel opp på stige, så er vårt råd; vær like forsiktig hver gang du går opp og ned. Ikke bli frisitet til å ta sjanser ved å strekke deg «bare litt til» ut til siden. Bruk hjelperedskaper til å gjøre jobben. Sikre underlaget, og ha med en hjelpemann til å holde stigen.

Takrenneservice har spesialisert seg på profesjonell rens av takrenner med lange rør som kan suge opp rusk og rask mens man jobber fra bakkenivå. Da slipper man risiko for fall, man slipper klin og søl, og jobben gjøres dessuten mer effektivt.

«Bruk en hjelpemann til å holde stigen, og bli ikke fristet til å strekke deg for langt ut til siden. Benytt deg av redskaper til å rense takrennene for å gjøre jobben enklere og tryggere.»

Vi utfører rens av takrenner til fast pris for private eneboliger, og tilbyr gratis befaring til borettslag og sameier i Oslo, Østfold og Akershus.

Telefon: +47 9600 3300
post@takrenneservice.no
www.takrenneservice.no

Med SMART-sugesystem renser vi takrenner meget raskt og effektivt uten å få rusk ned i drensrør.

TAKRENNESERVICE

Send forespørsel

Drop-in bestilling

Utleie av lift med operatør

Vi tilbyr utleie av lift med operatør på korte oppdrag i Oslo og omegn. Vi lan utføre arbeid i høyden selv, eller bistå din vaktmester eller håndverker. Faste priser og satser.

Les mer

Varmekabler i takrenner

Vi tilbyr gratis befaring for å gi et uforpliktende tilbud på montering av varmekabler i takrenner og nedløpsrør. Varmekabler forebygger istapper og skader på takrenner.

Les mer

Er det lurt å montere løvsil i takrenna?

Oslo - Østfold

Løvsil i takrenna?

- Unngå tette rør i bakken

Er det lurt å montere en løvsil oppi takrenna? Den må sjekkes ofte!

For de som ønsker å rense takrenner selv, finnes det noen løsninger på markedet. Vi anbefaler likevel å sette bort jobben til et firma som kan gjøre jobben på en sikker måte uten bruk av stige som hovedmetode.

Stige kan likevel benyttes på riktig måte for å gjøre kortere inspeksjoner. F.eks for å klatre opp til takrenna for å sette på seal ved nedløpet.

Fall fra stige topper ulykkesstatestikken i Norge for skader og dødsfall. Også i hjemmet er fallulykke den vanligste ulykken. Arbeidstilsynet har lagt noen retninger for bruk av stige.

Når det gjelder løvsil i nedløpet så er det flere grunner til å unngå dette. Dersom man plasserer en løvsil der oppe, må man jevnlig klatre opp for å rengjøre denne. Relativt små partikler som barnåler og blader vil fort sette seg fast her – det er jo også noe av poenget med denne slik at nedløpet ikke tetter seg. Dette er et paradox.

Fordi poenget er vel at takrennene skal være i orden? Så hvorfor sil i det hele tatt? Dersom nedløpet er koblet til rør nedi bakken så vil man for enhver pris unngå en plugg nedi dette røret. Sånn sett er det bedre om problemet oppstår over bakken. Dersom rør under bakken tetter seg vil det kunne gi problemer med drenneringen med påfølgende fukt i kjeller o.l. 

Et eksempel er vann som blir liggende i røret over pluggen i røret. Ved minusgrader fryser vannet, og forårsaker frostspreng med skade på røret. Det vil senere renne vann ut her og inn på grunnmur. 

Hvis rør i bakken tetter seg kan det bli dyrt å måtte grave opp for å fikse. Det er ikke alltid en god ide å koble fra nedløp og tette igjen røret på toppen hvis det er skade lenger ned i bakken uten å fikse dette først.

Mange steder har kommunen (slik som Fredrikstad kommune) anbefalt eller pålagt husstander å frakoble nedløp til det kommunale kloakknettet for å redusere problem med overvann. Dersom forholdende tilsier det, er det mulig å fortsette å ha nedløp koblet ned i bakken på denne måten. F.eks for å unngå isdannelse på gangvei om vinteren dersom nedløpet befinner seg ved et fortau.

I dette tilfellet bør det installeres en trakt med løvsil nede på bakkenivå. Da skvetter rusk og rask ut av seg selv dersom det ikke blir sittende fast i nedløpet. Ofte så er nedløpet stort nok slik at mye av det som havner i takrenna kommer ut her.

En annen fordel med en slik «løvutkaster» er at man vil se på bakken om det ligger partikler der. Ligger det mye rusk her, kan det være lurt å ta en sjekk oppi takrenna. Det kan bety at denne takrenna er utsatt for mer rusk enn andre steder. Samtidig vil denne type løvsil fungere som en inspeksjonsluke – man kan se at det renner vann gjennom nedløpet når det regner. En slik løvsil er med andre ord er det en god påminner om å holde et øye med takrennene, som tross alt er en vesentlig barriere mot vanninntrengning og fukt- og vannskader.

Ulempen med slik type løvsil er imidlertid at den må installeres ved å kappe til nedløpet. Enkelte steder på huset kan det også fremstå som mindre estetisk for noen sammenlignet med en vanlig løvsil over nedløpet der oppe som er usynlig fra bakkenivå.

Der hvor nedløp går ned i bakken på steder som er godt synlig, kan vanlig løvsil eller løvrist oppi takrenna anbefales av estetisk hensyn. Men kun dersom det er mulig å komme til med gardintrapp eller stige på sikker måte.

Konklusjon – Bruk løvrist eller løvsil over nedløp i takrenna dersom rør er koblet ned i bakken. Alternativt løvutkaster nede ved bakkenivå. Dersom nedløpet er åpent, er det best å ha det åpent!

For noen år siden kom Fredrikstad kommune med pålegg om å koble fra takrenner fra det offentlige ledningsnettet. Prosjektet har gitt et vellykket resultat. Det blir mindre oversvømmelser ved store mengder nedbør. Dersom du bor i Fredrikstad kommune, og ikke har koblet fra nedløp, kan du kontakte Takrenneservice.no for hjelp til å gjøre dette. Dersom forholdende tilsier det kan nedløp fortsatt være tilkoblet rør i bakken. Eksempel på det kan være vann som fryser til is på gangvei dersom utkaster er plassert her.