Utleie av lift med operatør

Vi tilbyr utleie av lift med operatør på korte oppdrag i Oslo og omegn. Vi lan utføre arbeid i høyden selv, eller bistå din vaktmester eller håndverker. Faste priser og satser.

Oslo - Bygård - Borettslag

Bestill lift med operatør

Borettslag, sameier, næringsbygg

Oslo - Bygård - Borettslag

Vi utfører oppdrag med lift i Oslo

Bestille lift?

Vår spesialitet er tilkomst med lift inn i bygårder og bakgårder.  Vi benytter godkjent servicebil med blinkelys, samt utplassering av trafikkjegler for økt sikkerhet.  

Inkl. operatør

Mangler du godkjent liftkurs? Vi leverer lift til korte oppdrag, inkludert operatør med liften. Enten du trenger inspeksjon, assistanse til en håndtverker eller annet hasteoppdrag. 

Priser

Vi har faste satser for å komme med lift, som inkluderer transport, leie og forsikring, samt 1 times arbeid + timepris. Større jobber etter prosjektpris/befaring. Kontakt oss for pris.

Kjørematter

Vi disponerer kjørematter som kan legges på gressplen ved behov, for å unngå merker eller skader. 

Små oppdrag

Trenger din vaktmester å komme til i høyden? Vi utfører korte oppdrag/hastejobber for borettslag, vaktmester, elektriker o.l. Det kan være tidkrevende å skaffe og hente lift. Vi driver med dette daglig, og gjør jobben effektivt. 

Søknad og skilting

Etter vurdering kan det være behov for å søke Bymiljøetaten om arbeid på fortau eller langs offentlig vei. Vi ordner søknad, og utplassering av nødvendig skilt/sperring, og stiller med ansvarlig person (Arbeidsvarslingskurs 2).

En av liftene som vi disponerer, denne kan komme under 2m høyde på åpning. 18m arbeidshøyde.

Utleie av lift

- Med operatør

Det kan være tidkrevende å finne riktig lift til jobben, og skaffe denne til en liten jobb. Ettersom vi driver med dette daglig så har vi opparbeidet oss høy kompetanse på transport og bruk av lift. Spesielt beltegående lift som må transporteres på maskinhenger kan være komplisert å få tak i. 

En vanlig feil er å velge for liten lift, med dårlig rekkevidde. Husk at lifter har vektbegrensning når de skal svinges ut til siden i høyden. Vi disponerer en 20m beltegående lift, som har ca 9m rekkevidde fra senter når liften er oppe i ca 4 etg. Det er ca 3m mellom støttebein. 

20m arbeidshøyde, liften kommer inn i de fleste bakgårder. Kjørematter lagt ut pga ny asfalt.

«Vi bistår gjerne din elektriker ved montering av varmekabler, utskiftning av lyspærer o.l. oppdrag.»

Gratis befaring

- Be om tilbud

Vi utfører mange oppdrag i Oslo og omegn hele året. Hovedsaklig renser vi takrenner, utbedrer lekkasjer, tette nedløpsrør og bytter ut ødelagte takstein. Vi kommer gjerne på en gratis befaring for å gi riktig pris på prosjektet ditt.

Gratis befaring, borettslag, sameier og bedrifter

«Vi utfører tjenster for bygårder og borettslag i Oslo og omegn. Be gjerne om tilbud på rens av takrenner og sjekk av takstein.»

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Bestille lift med operatør?

Kompetanse

Vi har opparbeidet oss høy kompetanse på bruk av lift. Det sikrer rask og effektiv operasjon med liften. Vi har god kunskap om hvordan liften skal settes opp for best mulig tilkomst. 

Godkjent kurs

Vi har Arbeidsvarslingskurs (AVK2), Liftkurs, Fallsikringskurs, HMS-kurs m.f., HMS-kort fra Arbridstilsynet, samt godkjent forsikring inntil 10 mill på tredjepart. 

Skiltpakke

Vi har skilt «Vennligst benytt andre siden» samt sperregjerder og trafikkjegler. Ved behov kan vi bestille parkering forbudt-skilt som settes ut 24 timer før oppdrag. 

Nye nedløpsrør frisker opp fasaden!

Visste du at du kan oppgradere fasaden ved å kun bytte ut nedløpsrørene? Nye nedløp gir veggen en nyere og freshere look. Kontakt oss for uforpliktende tilbud.

Oslo - Østfold - Viken

Nye nedløpsrør?

Borettslag, sameier, næringsbygg

i Oslo & Østfold

Borettslag, sameier, næringsbygg

Nye nedløpsrør frisker opp fasaden

- Et smart triks

Ingenting gir et dårligere inntrykk av fasaden enn gamle og stygge nedløpsrrør. Faktisk så kan nye nedløpsrør skape et inntrykk av at huset er nyere og mer moderne selvom veggen er den samme.

Takrenner og taket betyr også svært mye for hvilket inntrykk fasaden gir, men her snakker vi om en kostnad på flere hundre tusen kroner. I mellomtiden kan det være et smart triks å bytte ut de gamle nedløpsrørene med nye.

I mange tilfeller kan man oppgradere nedløpsrørene uten at det er nødvendig å montere nye takrenner. Ofte velger man å vente med takrennene til taket skal skiftes.

Ring +47 9600 3300 for gratis befaring i Oslo og Østfold.

Skadet nedløp byttet ut med nytt - husveggen fremstår som mer fresh.

«Veggen bak oppleves som mer ny og fresh etter at skadet og stygt nedløpsrør ble byttet ut med nytt. Oppgradering ble gjort etter rensing av takrenner før salg av boligen.»

Nytt nedløpsrør med løvutkaster frisker opp fasaden

Montering av løvutkaster

- En billig forsikring mot tette rør og skader

En løvutkaster sikrer at rusk ikke havner nedi drensrør. I mange tilfeller kan tette rør i bakken gi skade på drenering, med fukt- og vannskade i kjeller, vond lukt osv.

Løvrist i takrenne kan være et alternativ der det er enkelt å komme til takrennen med stige. Ulempen er at denne må sjekkes oftere, mens løvutkaster klarer seg selv.

Vi har faste priser og satser på mange av våre tjenester og småoppdrag. Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud!

«Løvutkaster sikrer mot tette rør i bakken. Her montert sammen med nytt nedløpsrør. I virkeligheten så fikk fasaden og veggen en nyere og mer fresh look etter denne enkle oppgraderingen.

Løvutkaster montert. Tett rør i bakken utbedret og frostsprengt rør ble skiftet ut.


Rens av takrener

- Vedlikehold øker takrennens levetid

Sand fra takstein eller shingel kan gjøre at fuktighet blir liggende i takrennen. I tillegg til å gi vekstvilkår til mose, vil takrenner begynne å korrodere til slutt. Det kan bli hull i takrenne, og skjøter får lekkasjer. Tette nedløpsrør gir frostsprengte rør vinterestid pga vann som fryser til.

Jevnlig rens av takrenner øker takrennens levetid. Det er også en billig forsikring mot tette takrenner som kan gi dyre fukt- og vannskader på murstruktur, fuktproblemer i kjeller, vond lukt osv.

Vannskader som oppstår som følge av manglende vedlikehold dekkes ikke av vanlig husforsikring. Dokumentert vedlikehold er derfor en del av god eiendomsforvaltning og bør stå på sjekklisten til Borettslag og sameier. Det er styret, styreledere og styremedlemmer som bør påse at dette ikke blir glemt.

 

Mose og sand på takrenner som ikke har blitt renset på ca 15 år

«Rens av takrenner er god eiendomsforvaltning. Dokumentert vedlikehold sikrer at vannet finner veien dit det skal. Da unngår du også problemer med forsikringen om uhellet skulle være ute!»

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Gratis befaring!

Løvutkaster

Løvutkaster og løvrister kan gjerne monteres samtidig som vi foretar full rens av takrenner. Både private boliger og borettslag/sameier har stor nytte av denne løsningen. 

Varmekabler

Vi monterer varmekabler i takrenner i samarbeid med elektriker. Dette reduserer istapper og skader på takrenner, og spares fort inn på driftskostnader ved å bruke mindre ressurser på istappfjerning.

Arbeid med lift

Vi disponerer mange type lifter, for tilkomst på trange steder som bakgårder. Kontakt oss for tilbud. Vi tar hånd om evt. søknad til kommunen om sperring av gate. Vi innehar nødvendig godkjenning, Arbeidsvarslingskurs (AVK2), Liftkurs, og er skadeforsikret inntil 10 mill.

Varmekabler i takrenner

Vi tilbyr gratis befaring for å gi et uforpliktende tilbud på montering av varmekabler i takrenner og nedløpsrør. Varmekabler forebygger istapper og skader på takrenner.

Østfold - Oslo - Akershus

Varmekabel i takrenne

Borettslag, sameier, næringsbygg

i Oslo & Østfold

Borettslag, sameier, næringsbygg

Montering av elektriker

Varmekabler monteres oppi takrenner og inni nedløpsrør. Det er viktig at varmekablene monteres riktig. Strekkavlastere og evt. egnede kabelklips i takrenner sikrer lang levetid og optimal virkningsgrad.

Varmekabler

Varmekabler hindrer isdannelse og istapper å oppstå. Den ekstra sikkerheten gjør at huseier ikke behøver å bekymre seg for farlige istapper.

Priser

Installasjon av varmekabler er en lønnsom investering. Kontakt et par lokale elektrikere for å motta pristilbud. Vi leverer for tiden ikke denne tjenesten. 

Arbeid med lift

Montering av varmekabler utføres hovedsaklig med egnet type lift. Evt. søknad til kommunen om gatesperring, samt utarbeidelse av skiltplan ordnes av oss.

Aktiv frostsikring

Varmekabler sikrer aktiv forebygging mot frost og isdannelse. Selvregulerende varmekabler er meget kostnadseffektivt, og reduserer driftskostnadene til et minimum.

Godkjent elektriker

Varmekablene kobles til av autorisert elektriker. Valg av styringssystem og løsninger gjøres i samråd med elektriker og leverandør.

Varmekabel i takrenne forebygger istapper, frostsprengte rør og søkkskader

Varmekabel i takrenne

- Fjerner istapper

Hvert år er det kaos i Oslo og andre steder i landet pga farlige istapper som oppstår ved temperaturskifte. Istapper som henger fra tak og takrenner utgjør en stor fare for mennesker som går under.

Fortau må sikres, og istapper fjernes innen rimelig tid. Ellers risikerer gårdeier bøter på 5000 kr per dag, og erstatningsansvar hvis noen blir skadet av istapper som faller ned.

Varmekabler i takrenner kan redusere omfanget av istapper. På sikt er dette en lønnsom investering når kostnad knyttet til istappfjerning tas i betraktning. Det er svært viktig at området er sikkert, og at ingen blir skadet.

Montering av varmekabler

«Varmekabler i takrenner forebygger istapper, frost- og søkkskader på takrenner og nedløpsrør. Det sikrer trygg ferdsel på fortau og gangvei under takrenne.»

Alvorlige konsekvenser

- Styret har ansvaret

Som styreleder og styremedlem i et styre i borettslag er det et stort ansvar juridisk sett knyttet til istapper som kan utgjøre en fare for personer. Dersom istapper faller ned på gangvei og treffer noen i hodet kan det bli svært kostbart.

Gratis befaring, borettslag, sameier og bedrifter

«Ofte er det behov for å rense takrenner før varmekabler monteres, den jobben kan utføres av Takrenneservice.»

Istapper

Det er huseiers ansvar å fjerne istapper fra tak og takrenner. Huseier kan også bli erstatningspliktig ved personskade. Kontakt oss for tjenesten fjerning av istapper.

Frostspreng

Vann i nedløp som fryser til is kan føre til frostspreng. Sprengte rør gir lekkasjer, med påfølgende fukt- og vannskader. Rene takrenner reduserer faren for dette.

Takrennerens

Mange takrenner inneholder mye rusk som mose og sand, som kan forverre problem med istapper. Vi utfører også rens av takrenner ved behov før legging av kabel.

Urenset takrenne kan fort koste deg 100.000 kr

Forsikringen dekker ikke skader som følge av tett takrenne. Halvparten sjekker aldri oppi takrennene før det renner over. Når og hvor ofte bør man rense takrenner?

Oslo - Østfold

Tett takrenne kan bli dyrt

- Hvor ofte bør du sjekke takrenner og nedløp?

Forsikringen dekker ikke vannskader

- Kan fort koste deg 100.000 kroner

Når det regner vil det renne mange tusen liter vann fra taket og gjennom takrenner og nedløpsrør. Tett takrenne kan føre til at vannet finner nye veier. Skjult vanninntrenging kan fort koste deg 100.000 kr.

– Normalt må du betale for skaden selv dersom vann trenger inn i tak eller vegger pga tett takrenne. Forsikringsselskapene gjør unntak når vannskaden skyldes mangel på vedlikehold.

Mange av våre kunder kontakter oss for å rense takrenner først lenge etter at takrennene allerede har vært fulle av rusk i lengre tid. I noen tilfeller ser vi tydelig forringelse av bygg som følge av fukt. Dette kan unngås ved å sjekke et par ganger i året, og rense takrenner jevnlig.

TAKRENNESERVICE har vært i kontakt med mange kunder som har erfart slike problemer. Fukt i kjeller og dyr graving er absolutt ikke uvanlig. Husk at rusk ikke må havne ned i drensrør.

Takrenner full av graps - før og etter bruk av SMART-sugesystemet vårt


Hvor ofte bør du rense takrennene?

- Ikke bare om høsten

Noen steder blir takrennene fort fulle av rusk, mens andre steder kan prosessen ta flere år. Når det først tetter seg med kvist, mose, barnåler eller andre gjenstander, så kan en plugg komme brått på huseieren.

Det er derfor viktig at takrennene sjekkes jevnlig. Normalt anbefaler vi å sjekke minimum to ganger i året – gjerne på høsten og etter vinteren. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av istapper. Hoverdegelen er å rense takrenner hvert år.

– Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna.  Problemer kan komme snikende på, eller oppstå brått. Sjekker man ofte vil man som regel oppdage delvis tilstoppede nedløpsrør før det får konsekvenser.

Takrenner kan renses hele året uavhengi av årstid. Er det lenge siden sist? Da er det dumt å vente for lenge!


sand fra takstein et vanlig problem for takrennene

Mange borettslag har problemer med takstein som avgir store mengder sand. Over en 10-15 års periode kan takrennene bli helt fulle av sand, og kapasiteten på takrennene reduseres.

Sanden må skuffes ut og fjernes. Det er viktig at sand ikke spyles ned i dreneringsrør da dette vil gi tette rør i bakken over tid.

Sand bør også fjernes for å unngå mose, korrosjon og lekkasje på takrenner. Godt vedlikehold sikrer lengre levetid på takrenner og nedløp.

Sand må skuffes ut eller suges opp med spesialutstyr

«Styret i et borettslag har ansvar for at vedlikehold utføres for å opprettholde byggets standard slik at verdien ikke forringes. Takrenneservice bistår gjerne med å utføre både sjekk og rens av takrenner.»


Har du trær i nærheten av boligen?

- Da trenger du en løvrist i takrenna

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Etterhvert kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken.

 

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

 

– Vi anbefaler å montere en løvrist over nedløpsrør dersom det befinner seg løvtrær eller bartrær i nærheten.

En løvrist av høy kvalitet varer i mange år, og er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Den tillater dessuten at vann lettere vil renne ned i nedløpet dersom takrennen har en tendens til å fylle seg med rusk. Men den må likevel renses jevnlig.

 

Vi anbefaler denne løvristen. Den holder i mange år, er lett å rense, og plugger seg ikke fort.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrist koster rundt 100-lappen.»

TAKRENNESERVICE

Send forespørsel

Drop-in bestilling

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Takrenneservice utfører rens av takrenner til konkurransedyktig pris. Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Takrenneservice utfører enkel beskjæring av trær med bruk av lift

Takrenneservice kan fjerne grener som f.eks henger over taket og skaper problemer med rusk i takrennene. Arbeid i høyden utføres med bruk av lift for sikker tilkomst.

Østfold - Oslo - Akershus

Enkel beskjæring av trær

Kutte en gren eller to?

- Vi utfører arbeid i høyden med lift

Derom grener henger over taket eller takrenne, kan det være lurt å fjerne disse for å redusere omfanget av rusk i takrennene.

En tett takrenne kan føre til at vannet finner nye veier. Skjult vanninntrenging kan fort koste deg 100.000 kr. Det samme gjelder ødelagt drensrør pga jord, kongler og annet rusk som havner ned i nedløpsrøret / bakken.

Takrenneservice kan utføre enkel beskjæring av trær, gjerne samtidig med rens og vedlikehold av takrenner. Dette gjøres med bruk av egnet lift for sikker tilkomst.


Har du trær i nærheten av boligen?

- Kutt grener, og monter løvrister i takrenna

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Da kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader. Dette kan bli dyrt, og dekkes ofte ikke av forsikring.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken. Dette for å unngå tette rør, og dyr graving.

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.


Hvor ofte bør du rense takrennene?

- Ikke bare om høsten

– Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna.  Problemer kan komme snikende på over tid, eller oppstå brått.
 
Sjekker man ofte vil man som regel oppdage delvis tilstoppede nedløpsrør før det får konsekvenser.Takrenner bør sjekkes etter vinteren, før høstregnet og etter at løvet har falt dersom det er løvtrær i nærheten.
 

Takrenner renses hele året uavhengi av årstid. Er det lenge siden sist? Da er det dumt å vente for lenge!


Arbeid i høyden

- Vi utfører arbeid med lift

Vi har solid erfaring med arbeid i høyden og bruk av lift.

Ved behov bør området sperres av på en slik måte at ingen går under arbeid i høyden. Fallende gjenstander utgjør en stor fare for forbipasserende. Derfor er det viktig å ha en sperreplan, og evt. en bakkemann som står vakt. Dette avdekkes gjennom risikovurdering av arbeidet på forhånd.

Vi har VHF-lisens, og benytter UHF-radiokommunikasjon mellom lift og bakkemann om nødvendig.

Vi benytter lift for sikker tilkomst og arbeid i høyden

«Dersom grener henger rett over takrenne og forårsaker problemer bør det vurderes om grener bør fjernes. Er nedløpsrør koblet til rør i bakken kan du også vurdere å få montert en løvrist i takrenna.»

Start video

Enkel beskjæring

Det er lurt å fjerne grener som henger over husets tak eller takrenner.

– Dette kan ofte gjøres samtidig som takrennene renses dersom jobben likevel skal utføres med lift.

Takrenneservice utfører oppdrag med lift for både private, sameier og borettslag.

Vi utfører oppdrag med bruk av lift i de fleste høyder

TAKRENNESERVICE

Din forespørsel

– Vi utfører arbeid med lift

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Takrenneservice utfører rens av takrenner for borettslag og eneboliger. Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer.

Telefon: +47 9600 3333

 

Takrenneservice.no

Rens og vedlikehold av takrenner
i Østfold og Oslo

Åpningstider:
Man-fre: 09:00 - 17:00
Lørdag: 11:00 - 14:00

Telefon: +47 9600 3333
E-post: post@takrenneservice.no

Om Oss


Arbeidsleder, Morten Mathisen, er tidligere Boredekksarbeider og verneombud på oljeplattform i Nordsjøen. Utdannet Petroleumstekniker og innehar en rekke praktiske sertifikater, HMS- og sikkerhetskurs.

SHOVAC SMART-System


Vi utfører profesjonell rens av takrenner med innovativt SMART-system. Rusk suges opp istedetfor å spyles ned i drensrør.

- Raskere, Smartere og Tryggere.

Våre tjenester


- Rens av takrenner
- Montering av løvrist
- Reparasjoner og enkel fiks
- Fjerning av istapper
- Arbeid med lift

Rens av takrenner med SMART-sugesystem – unngå rusk i drensrør

SMART-sugesystem er en sikker metode for å rense takrenner uten å få rusk ned i drensrør. Tette rør i bakken kan bli svært kostbart. Unngå fukt, vond lukt i kjeller og skade på drenering med risiko for dyr graving i etterkant..

Østfold - Oslo - Akershus

Rens av takrenner for Borettslag og eneboliger

Vi renser takrenner med SMART-sugesystem

Østfold / Oslo +4796003333

-Vår metode forebygger skader på drensrør

Tjenester

Hvor finner du oss?

Våre fordeler

Rens av takrenner

- Gode priser til Borettslag, Sameier og eneboliger

Vi tilbyr gratis befaring til Borettslag og sameier i Oslo og Østfold som grunnlag for å gi et helt uforpliktende pristilbud.

– Lurer du på om takrennene trenger rens nå? Spør oss om gratis sjekk!

Vi har solid erfaring og høy kompetanse på rens av takrenner, både med og uten bruk av lift. Takrenneservice har lang erfaring med sperreplan, og bruker bakkemann med UHF radio-kommunikasjon ved behov.

Før og etter rensing med SMART-sugesystemet. Mindre klin uten spyling, og mindre rusk i drensrør.

- Vår metode unngår rusk i dreneringsrør

Løv, kongler, kvister, barnåler, mose og sand (fra takstein) vil gi tette rør i bakken etterhvert. Unngå derfor å få dette ned i drensrør.

En vanlig feil ved rensing er å spyle rusk fra takrennene ned i nedløpsrøret. Dette bør unngås. Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken risikerer man at rør i bakken blir tette eller delvis tette. Frost kan gi sprengte rør i bakken ved minusgrader. Dette kan fort bli kostbart (f.eks dyr graving). 

Takrenneservice benytter SMART-sugesystem til å fjerne alle typer rusk istedetfor å spyle rusk ned i drensrør. I noen tilfeller kan vi klare å suge opp rusk fra rør i bakken med kraftig vakuum.

Rens av takrenner gjøres med lift eller kan kombineres med SMART-sugesystem med rør fra bakken

«Vi har solid erfaring med rens og vedlikehold av takrenner for store og små borettslag i tillegg til private eneboliger. Med SMART-sugesystem unngår man spyling av rusk ned i drensrør. «

Pris for rens av takrenner

- Fra kr 2390,- inkl. mva

– For private eneboliger i normal størrelse har vi en fastpris på kun kr 2390,- inkl. mva for rens av takrenner med SMART-sugesystem. Rørsystem fra bakkenivå fungerer veldig bra opptil ca 8 meter (+/-) høyde, avhengi av flere forhold.

Vi utfører også reparasjoner, montering av løvrister, tetting av lekkasjer, utskifting av nedløpsrør etc. Timepris fra kr 590,- inkl. mva.

– For borettslag, sameier og bedriftskunder utfører vi arbeid med lift.

For større jobber gir vi fast pris etter en gratis og uforpliktende befaring.

For mindre private boliger hvor det må brukes lift gjelder egne priser. Kontakt oss for et godt pristilbud!

 

Telefon sentralbord: +4796003333

En bygård i Oslo hadde mange tette nedløpsrør. Vi monterte løvsil enkelte plasser.

«Takrenner bør sjekkes minimum 1-2 ganger i året, avhengi av hvordan forholdende rundt bygningen er. Borettslag og sameier bør ha gode rutiner for dette. – Er du styreleder? Ta kontakt med oss i dag!»

Eksempel på sand i takrenner fra takstein. Falmet, slitt eller ru takstein er en indikator på dette.

Hvor ofte bør takrennene sjekkes?

- Og bør man vente til høsten..?

Sjekk av takrenner er en ofte glemt affære for mange. Den som har ansvar for bygg og eiendom bør ha faste rutiner for dette. Vi anbefaler å sjekke takrenner minimum to ganger i året.

Rens av takrenner reduserer risiko for fukt- og vannskader. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei.

– Dersom lekkasjer eller tette takrenner oppstår vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Skader som følge av manglende vedlikehold dekkes ikke av vanlig husforsikring.

Les mer om lekkasjer her

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrist koster bare rundt 100-lappen.»

Har du ansvar for et bygg?

- Borettslag, Sameier og private boliger

Er du styreleder eller styremedlem kan du kontakte oss for en rask og effektiv befaring av deres takrennesystem for å avdekke behov for rens eller utbedring av synlige feil.

Vi utfører gjerne en slik sjekk som grunnlag for å gi et uforpliktende tilbud på rens og vedlikehold av takrenner, nedløp eller rensing av sluk på balkonger.

– Når sjekket du takrennene sist..?

«Problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Kontakt oss gjerne før det renner over. Vi tilbyr gratis befaring til borettslag i Østfold og Oslo.»

Start video

Slik renser vi takrenner

Med SMART-sugesystem kan vi rense takrenner opptil ca 8-12 meter høyde uten å bruke lift eller farlig stige. Vi bruker to kraftige maskiner som kobles sammen for å lage et vacuum som suger opp det meste.

Fordeler – Det er bedre å suge opp partikler fra takrenner enn å spyle noe ned i dreneringsrør. Tette rør i bakken kan skade drenering, og forårsake dyrt gravearbeid senere.

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Les mer om løvrister

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere takrennene så fort som mulig.

Les mer om lekkasjer

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Gratis sjekk for Borettslag

Takrenneservice tilbyr gratis sjekk av takrenner for borettslag og sameier. Vi foretar en helhetlig visuell sjekk av takrennenes tilstand for å avdekke behov for utbedringer eller profesjonell rens av takrenner.

Er du styreleder eller styremedlem?  Kontakt oss i dag for å motta et helt uforpliktende tilbud etter gratis befaring.

Meld deg på gratis sjekk her

Bli oppringt?

Ring +47 9600 3333 eller send ditt nr her, så tar vi kontakt med deg snart!

Vanlige spørsmål

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder når vi er på oppdrag. Her er noen av de vanligste.

Nei, det blir normalt ikke klin noe sted når vi renser takrenner med vår metode. 

Dette kan være veldig individuelt. Noen steder bør det renses hver høst etter løvfelling. Andre steder blåser det barnåler opp på taket hele året. En del hus har problemer med sand fra takstein som renner ned i takrennene.

Vi anbefaler å sjekke minst 1-2 ganger i året, gjerne før og etter høsten, men også etter vinteren. Sjekk også takstein samtidig. Is og snø gir stor påkjenning på både tak og takrenner.

Noen tenker at rens av takrenner er en aktivitet for høsten eller våren. Dette kommer an på hva som forårsaker rusk i takrennene. Er det blader, barnåler, kongler, mose eller sand..? Etter løvfelling må takrennene renses, men hvis det ikke ble gjort i fjor så anbefaler vi å ikke utsette jobben.

Mange har behov for å rense takrennene hele året hvis dette ikke har blitt utført på en stund.

Det er flere måter å gjøre dette selv. Det kjente cola-trikset er å kutte en 1.5-liters flaske i to, og bruke denne til å spa opp rusk fra takrennen. Men husk å flytte stigen ofte, og ikke strekk deg for langt ut til siden. Fallfare i hjemmet er den vanligste årsaken til ulykker i Norge.

Du kan lese mer om dette her: https://www.takrenneservice.no/hvordan-rense-takrenner/

Dette kommer litt an på situasjonen.

– Det er ofte naturlig å oppgradere til nye takrenner samtidig som nytt tak legges, men det er ikke nødvendig å vente med nye takrenner til taket skal byttes dersom dette ligger noen år fram i tid.

Spesielt er det viktig at takrenner fungerer optimalt for å sikre at fukt- og vannskader ikke oppstår i konstruksjonen. Små feil kan gi store skader, noe som forekommer hyppigst dersom takrennesystemet er i dårlig forfatning eller er tett pga rusk. Slike skader dekkes ofte ikke av vanlig husforsikring.

Det er derfor smart å vurdere behovet for nye takrenner nøye.

Har du spørsmål om våre tjenester, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjema

Montering av løvrist

Løvrist monteres over nedløp i takrenne for å forebygge tette rør i bakken som kan føre til frostspreng og vannlekkasje senere.

Oslo - Østfold

Montering av løvrister

- Unngå tette rør i bakken

Forebygger fukt- og vannskader pga tette rør i bakken

Har du trær i nærheten av boligen?

- Da trenger du en løvrist i takrenna!

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Etterhvert kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader. Problemet kan komme snikende på, eller oppstå brått.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken. Risten må også kontrolleres og renses, men den hindrer løv og andre partikler som takstein, kvist, kongler og barnåler i å havne nedi rør i bakken. 

TAKRENNESERVICE har vært i kontakt med mange kunder som har erfart slike problemer. Fukt i kjeller og dyr graving er absolutt ikke uvanlig.

 

Vi anbefaler denne løvristen. Den holder i mange år, er lett å rense, og plugger seg ikke fort.

 

Over tid vil rør i bakken tette seg helt eller delvis. Problemet kommer ofte til syne om vinteren når vannet blir liggende i røret og fryster til is. Det gir forstsprengte nedløp og/eller sprengte rør i bakken. Det neste problemet som oppstår i dette tilfellet er at vann fra taket senere lekker ut av det ødelagte røret i bakken, og vann vil trenge seg inn mot grunnmur og kjeller.

En løvrist av høy kvalitet varer i mange år, og er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Den tillater dessuten at vann lettere vil renne ned i nedløpet dersom takrennen har en tendens til å fylle seg med rusk.

 

Dersom nedløpet er koblet til rør i bakken er det helt nødvendig med en form for løvrist her.

«Løvrist er en billig forsikring mot tette rør i bakken. Alle som har trær i nærheten trenger dette! En god løvrsit koster bare rundt 100-lappen.»


Løvrist eller løvutkaster?

En løvrist ligger oppi takrenna. En løvutkaster er montert på bakkenivå mellom nedløpsrør og rør i bakken. Førstnevnte er enklere å montere dersom sikker adkomst med stige er mulig. Det ser også bedre ut ettersom den ikke er synlig fra bakken.

En fordel med løvutkaster lenger ned er at man ikke behøver å klatre opp til takrenne for å rense løvristen. Hvilken som er best blir en avveining basert på faktorer som høyde, estetikk, fassong og størrelse på nedløpsrør, hvor ofte takrennene sjekkes osv. 

Takrenneservice kan gi gode tips og råd for hva som fungerer best i din situasjon. 

Løvsil eller "løvutkaster"


Hvordan forebygge lekkasjer?

Rens av takrenner reduserer omfanget av korrosjon av takrenner, og friksjon og slittasje i takrenner og skjøter. Det reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei. 

Et godt utgangspunkt er å ta en inspeksjon av takrenner og nedløp hver vår og høst for å sikre at det ikke begynner å bygge seg opp en blokkering. Når det regner kan det renne tusenvis av liter regnvann gjennom takrenner og nedløp. Det er natruligvis viktig at vannet ledes bort fra bygget, dit det skal.

Dersom tette takrenner oppstår vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. 

Les mer

Tusenvis av liter vann renner forbi dette punktet i løpet av en kraftig regnværsdag.

«Problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Når det først oppstår en tett plugg i takrenne eller nedløpsrør kan skadene komme brått på.»

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video
Start video

Årlig sjekk av takrenner

Vi kan foreta en årlig sjekk av deres takrenner for å påse at alt er i orden. Spesielt før høstregnet er det lurt å kontrollere at alle deler sitter fast og er i god stand.

– Etter vinteren har is og snø gitt stor belastning på takstein, takrenner og nedløp. Derfor er våren et godt tidspunkt å utføre årlig vedlikehold. Unngå farlig stige – vi tar sjekken for deg! 

Les mer

Trenger du nye takrenner?
– Vi er forhandler av Kaizer skjøtefrie takrenner. Vi produserer og monterer skreddersydde løsninger i aluminium, sink og kobber. Les mer

 

Priser – 2019:

Pris for rens av takrenner: Normal enebolig kr 2390,- inkl. mva.

Montering av løvrister, enkel fiks og tetting av lekkasjer ved bestilling av tjenesten rens av takrenner: fra kr 472,- eks. mva (kr 590,- inkl mva) per time.

Timepris for kun fiks og reparasjoner: kr 590,- eks mva eller prosjektpris etter avtale.

Løvrister: kr 120,- inkl. mva per stk (butikkpris + 20%)

Montering av løvutkaster på nedløpsrør ved bakkenivå: Kontakt oss for prosjektpris

Leie av strømaggregat (5500 watt) hvis bygget mangler 16A strøm: fra kr 199,- inkl. mva per bolig.

Pris for graving i bakken: Egne satser *

Hvordan tette lekkasje i takrenner?

Østfold - Oslo

Takrenner som lekker

Unngå fukt- og vannskader

Oppdag løse deler, lekkasjer og skjulte feil i tide!

av Morten Mathisen
Daglig leder, Takrenneservice.no

Hvordan tette lekkasjer i takrenner?

Mange opplever at fugemasse ikke holder tett etter en tid. Årsaken til dette kan være flere. Dersom klemme i skjøten mangler gummipakning kan det være vanskelig å holde tett selv med fugemasse. En annen årsak er feil type fugemasse, eller for dårlig rengjøring før påføring av fugemassen.

Sørg for å rense overflaten nøye. Ligger det jord og smuss i skjøten vil det naturligvis bli dårlig heft mellom fugemasse og takrenne. Noen typer fugemasse må påføres når området er helt tørt. Det må påføres rikelig og riktig mengde fugemasse, helst fra innsiden og eventuelt utsiden av skjøten.

Press fugemassen inn i åpning for å fylle igjen sprekk, og for å gi god heft. Glatt ut fugemassen slik at området ikke blir gjenstand for samle opp små partikler som renner over området med regnvannet.

«Tenk på sikkerheten når du skal arbeide fra stige. Fallulykker i hjemmet topper ulykkesstatestikken i Norge.»


Hvordan forebygge lekkasjer?

Rens av takrenner reduserer omfanget av korrosjon av takrenner, og friksjon og slittasje i takrenner og skjøter. Det reduserer dessuten omfanget av isdannelse og fare for farlige istapper samt glifare på trapper og gangvei. 

Rens og vedlikehold av takrenner anses å være en del av det årlige vedlikeholdet av bygg og eiendom. Dette er en rutinemessig oppgave for blant annet vaktmestere som har ansvar for drift og vedlikehold av bygg. 

Som huseier i privatbolig er det lett å glemme denne viktige oppgaven ettersom man ofte ikke ser hvordan det står til oppi takrennene fra bakkenivå. 

Et godt utgangspunkt er å ta en inspeksjon av takrenner og nedløp hver vår og høst for å sikre at det ikke begynner å bygge seg opp en blokkering. Når det regner kan det renne tusenvis av liter regnvann gjennom vannrennesystemet. Det er natruligvis viktig at vannet ledes bort fra bygget, dit det skal.

Dersom tette takrenner oppstår – noe som kan oppstå brått – vil vannet begynne å ta andre veier. I verstefall kan det renne vann inn under tak, inn i vegger, og inn i grunnmur til kjeller. Ofte kan man se at vann renner over takrenna, og ned på bakken. En jevn strøm av vann kan likevel renne inn mot veggen, og føre til fuktskader eller snarlig forringelse av yttervegg.

«Det er ikke fullt før det renner over. Men problemene kan ligge på lur rett rundt hjørnet lenge før de er synlige for huseieren. Når det først oppstår en tett plugg i takrenne eller nedløpsrør kan skadene komme brått på.»

Hvorfor oppstår lekkasjer?

- Og hvordan oppdage dem?

Tradisjonelle takrenner er satt sammen av mange løse deler som er skjøtet sammen med klemme og pakning. Over tid så vil det nesten alltid kunne oppstå lekkasje i skjøter. 

 

Årsakene til lekkasje er mange – rusk og rask har en tendens til å samle seg i skjøtene, og kan forårsake korrosjon og friksjon. Pakning mellom klemme og takrenne kan bli slitt eller flytte på seg. 

Dersom takrennene ikke er montert helt på linje ved skjøtene der to takrenner møter hverandre så kan det være dårlig kontakt mellom klemme og takrenne. Dette gir ofte lekkasje selv på nyere takrenner.  

Ujevnheter kan oppstå grunnet søkkskader grunnet for dårlig skrudd fast kroker/fester, oppsamling av istapper som drar takrennene nedover eller lignende. 

Limte endestykker er en annen klassiker. Enten limingen er for dårlig utført i utgangspunktet, eller limet har blitt dårlig over tid, så vil enden på takrennen flytte på seg eller falle av. Dette vil forårsake lekkasje spesielt når det regner mye.

Det er viktig å være klar over at enkelte lekkasjer kan være noe vanskelig å få øye på dersom man ikke aktivt ser etter dem. I noen tilfeller migrerer vannet inn på veggen, noe som kan være vanskelig å observere når det også regner ute. Slike tilfeller vil over tid gi raskere forringelse av husvegg, og i verstefall fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Råte i konstruksjon, vond lukt i kjeller, mugg og sopp eller økt trivsel for uønskede krypdyr er andre problemer som kan følge fukt.

– Den enkleste måten å se etter lekkasjer er å ta en runde rundt bygget når det regner. Drypper det vann fra skjøter, renner vannet over noe sted? 

Dersom det ikke regner kan man ofte se tydelig merker under skjøter som lekker, men ikke alltid. Se etter tegn på vegger – er husmalingen forringet, er det merker på muren? Har nedløpsrør tegn til frostspreng i skjøtene? 

Fyll takrennene med vann med hageslangen for å se om det drypper noe sted. Sjekk at nedløpsrør sitter fast til takrennen, og at festene er skrudd godt til veggen. Sitter noe løst, kan deler falle av senere. Husk at vannskader kan oppstå over tid, eller komme brått på.

– Et godt råd er derfor å sjekke takrenner rett etter vinteren etter at is og snø har gitt høy friksjon og belastning på både tak og takrenner. Sjekk før høsten fordi det kan regne mye akkurat da! Takrenner må alltid være klare til å lede vannet bort fra bygg og grunn, dit det skal. 

Trenger du hjelp til å utføre sjekk av takrenner, eller tetting av lekkasjer? Ta kontakt med Takrenneservice – vi utfører enkle reparasjoner og profesjonell rens av takrenner i store deler av Østfold og Oslo-området. 

Tusenvis av liter vann renner forbi dette taket når det regner.


Skjøtefrie takrenner fjerner lekkasjer

Det må nevnes at den beste måten å fjerne risiko for lekkasjer er å oppgradere til Skjøtefrie takrenner. Disse lages med spesialmaskin på stedet, og har ingen vanlige skjøter. Kaizer Skjøtefrie Takrenner er Norges ledende leverandør av dette systemet.

En fordel med Kaizer-systemet er den sterke konstruksjonen tilpasset nordiske forhold. Kaizer har eksistert i Norge i bare ett ti-år, men er raskt voksende på markedet.

Til tross for bedre kvalitet og egenskaper er ikke systemet nødvendigvis dyrere enn tradisjonelle takrenner av høy kvalitet. I tillegg er designet langt mer estetisk og moderne ettersom profilen ser ut som en «pyntelist» som markerer overgangen mellom taket og fasaden. Det er ikke uten grunn at arkitekter og byggmestere begynner å få øynene opp for Kaizer.

Les mer om Kaizer

Kaizer skjøtefrie takrennesystem - Norges tøffeste takrenner

«Det er bedre å ha en lekker takrenne enn å ha en takrenne som lekker.» 

– Albert Einstein

Start video

Årlig sjekk av takrenner

Vi kan foreta en årlig sjekk av deres takrenner for å påse at alt er i orden. Spesielt før høstregnet er det lurt å kontrollere at alle deler sitter fast og er i god stand.

– Etter vinteren har is og snø gitt stor belastning på takstein, takrenner og nedløp. Derfor er våren et godt tidspunkt å utføre årlig vedlikehold. Unngå farlig stige – vi tar sjekken for deg! 

Les mer

Trenger du nye takrenner?
– Vi er forhandler av Kaizer skjøtefrie takrenner. Vi produserer og monterer skreddersydde løsninger i aluminium, sink og kobber. Les mer

TAKRENNESERVICE

Kontakt oss

– Vi kan fikse dine takrenner

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Les mer

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Reparasjoner og tetting av lekkasjer

Vi utfører enkle reparasjoner og tetting av lekkasjer i takrenner og nedløp for nye og eksisterende kunder. – Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere repparere takrennene så fort som mulig. 

Løvutkaster monteres ved bakkenivå

Rens av
takrenner

Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video

Takrenneservice.no

Rens og vedlikehold av takrenner
i Østfold og Oslo

Åpningstider:
Man-fre: 09:00 - 17:00
Lørdag: 11:00 - 14:00

Telefon: +47 9600 3333
E-post: post@takrenneservice.no

Om Oss


Arbeidsleder, Morten Mathisen, er tidligere Boredekksarbeider og verneombud på oljeplattform i Nordsjøen. Utdannet Petroleumstekniker og innehar en rekke praktiske sertifikater, HMS- og sikkerhetskurs.

SHOVAC SMART-System


Vi utfører profesjonell rens av takrenner med innovativt SMART-system. Rusk suges opp istedetfor å spyles ned i drensrør.

- Raskere, Smartere og Tryggere.

Våre tjenester


- Rens av takrenner
- Montering av løvrist
- Reparasjoner og enkel fiks
- Inspeksjon med kamera / drone
- Fjerning av istapper
- Arbeid med lift

Vi monterer fuglepigger – effektivt tiltak mot duer

Vi monterer fuglepigger på takrenner, fasade og konstruksjoner. Bli kvitt duer og plagsomme fugler som griser ned fasaden med skitt. Monteres på bl.a takrenner, gesimser og konstruksjoner.

Fuglesikring i Oslo & Østfold

Fuglepigger mot duer

- Vi monterer fuglepigger på takrenner og fasader

Vi monterer fuglepigger

- Bli kvitt duer fra takrenner og fasader

Vi monterer fuglepigger på takrenner og fasader slik at fuglene blir skremt bort. Piggene er ikke farlige for fugler, men de vil effektivt hindre dem i å lande.

Takrenner kan fylle seg opp med dueskitt over tid dersom duer sitter på disse. Dette kan føre til groe, plantevekst og tette takrenner som igjen kan gi alvorlige vannskader på fasade og tak.

Ring +47 9600 3300 for gratis befaring i Oslo.

Fuglepigger er ikke farlige for fugler, men skremmer de bort effektivt. Piggene er ikke særlig synlig på avstand.


Bli kvitt dueskitt

- Hindre etseskader på fasade og konstruksjoner

Det er nesten umulig å få bort flekker på murvegger, takstein og andre konstruksjoner som følge av fugleskitt. Dueskitt er etsende og kan gi varige skader.

Fuglepigger er som nevnt effektivt mot duer.

Takrenner kan renses samtidig som fuglepigger monteres.

Fuglepigger på takrenner hindrer duer i å sitte på takrenne.


Duer et vanlig problem i byer

Mange borettslag har problemer med takstein som avgir store mengder sand. Over en 10-15 års periode kan takrennene bli helt fulle av sand, og kapasiteten på takrennene reduseres.

Sanden må skuffes ut og fjernes. Det er viktig at sand ikke spyles ned i dreneringsrør da dette vil gi tette rør i bakken over tid.

Sand bør også fjernes for å unngå mose, korrosjon og lekkasje på takrenner. Godt vedlikehold sikrer lengre levetid på takrenner og nedløp.

Fuglepigger monteres med spesiallim, skruer, strips eller popnagler.

«Fuglepigger holder duer borte fra takrenner og fasade. Dette hindrer nedgrising av gesimser, vinduer og fasade. Dueskitt kan forurense luft med bakterier, midd og sykdommer.»

Takrenneservice tilbyr gratis befaring i Oslo og Østfold


Har du trær i nærheten av boligen?

- Da trenger du en løvrist i takrenna

Blader og kvister blåser opp på taket, og havner etterhvert i takrenna. Etterhvert kan takrenna bli tett, og vannet begynner å finne nye veier. Dette kan føre til fukt- og vannskader.

I tillegg til å utføre rens av takrenner og nedløp jevnlig, er det et «must» å ha en løvrist eller løvsil montert i takrenne dersom nedløpet er koblet til rør i bakken.

 

Her har alle takrenner og gesimser og utstpring montert fuglepigger uten at dette synes nevneverdig. Trykk på bildet for å zoome inn.

«Fuglepigger holder duer borte fra takrenner og fasade. Dette hindrer nedgrising av gesimser, vinduer og fasade. Dueskitt kan forurense luft med bakterier, midd og sykdommer.»

TAKRENNESERVICE

Send forespørsel

Gratis befaring!

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Dette hindrer tette nedløp og rør i bakken, og er en billig forsikring mot dyre skader.

Løvrist monteres over nedløpsrøret

Fuglesikring / fuglepigger

Vi monterer fuglepigger på takrenner og fasader for borettslag, smaier og næringsbygg. Kontakt oss for å motta et uforpliktende tilbud.

Rens av
takrenner

Takrenneservice utfører rens av takrenner til konkurransedyktig pris. Rens av takrenner er en rimelig investering for å unngå problemer som lekkasje i skjøter, isdannelse i takrenner samt fukt- og vannskader i tak og vegger. 

Telefon: +47 9600 3333

 

Start video